Category Archives: KANUN TEKLİFLERİ

Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile, tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0383.pdf ... Devami

İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları değiştirilerek işsiz kişilerin söz konusu ödenekten daha fazla yararlanması hedeflenmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0382.pdf ... Devami

Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kamuda çalışan taşeron işçilerin niteliklerine uygun işçi ve memur kadrolarına atanmaları öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0381.pdf ... Devami

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kredi kartı borçlarının, kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde başvurulması halinde 36 ayı geçmemek üzere faizsiz olarak taksitlendirilmesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0378.pdf ... Devami

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 326 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına mensup çalışanlara yapılan ek ödemelerin emekli ikramiyesi ve yaşlılık aylığı hesaplamalarına dahil edilmesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0377.pdf ... Devami

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, asgari ücretin 1400 Türk Lirasına çıkarılması, ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga vergilerinden muaf tutulması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0360.pdf ... Devami

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, yeterlik sınavında başarılı olamayan vergi müfettiş yardımcılarına ikinci sınav hakkının tanınması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0354.pdf ... Devami

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, lisansüstü eğitim yapan öğrencilere eğitim süresi boyunca öğretim yardımcılığı kadrolarına atanabilme hakkı getirilmesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0353.pdf ... Devami

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, mesleğe özel yarışma sınavıyla başlayan ve taşra teşkilatında uzman unvanlı kadrolarda çalışanların merkez teşkilatında çalışan uzmanlarla aynı özlük haklarına sahip olması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0352.pdf ... Devami

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması ve okullarda nöbetçi olarak görevlendirilen öğretmen ve idareci haftalık altı saat ilave ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0351.pdf ... Devami