Category Archives: KANUN TEKLİFLERİ

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kadın memurlara doğum nedeniyle sağlanacak izin sürelerinin düzenlenmesi ve iş kanuna tabi çalışan kadınların doğum sonrası haklarının korunması amaçlanmaktadır. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0313.pdf ... Devami

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Alt İşveren Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kamuda çalışan taşeron işçilerin niteliklerine uygun işçi kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0312.pdf ... Devami

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, emekli milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanları hariç bütün emeklilere yılda iki kez iki aylık net asgari ücret tutarında destek ödeneği verilmesi amaçlanmaktadır. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0311.pdf ... Devami

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, ilk kez iş yeri açan kişilere beş yıl gelir vergisi muafiyeti ile esnaf ve sanatkârlara gelir vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulaması getirilmesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0310.pdf ... Devami

Çiftçilerin Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile; çiftçilerin kamu bankaları ve tarım kredi kooperatiflerine olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, bu yapılandırma nedeniyle kamu bankalarının ve tarım kredi kooperatiflerinin gerçekleşen gelir kayıpları ile görev zararlarının Hazine Müsteşarlığınca karşılanması ile kamu bankaları ve tarım kredi kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredi için hiçbir ad altında kesinti yapılamaması, komisyon alınamaması ve tarım sigortası talep edilememesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0243.pdf ... Devami

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; kayıp/kaçak elektrik bedelinin herhangi bir şekilde elektrik faturalarına yansıtılamaması ve 1/1/2005 tarihi itibariyle tüketicilerden tahsil edilen kayıp/kaçak bedellerinin herhangi bir başvuru şartı aranmaksızın yasal faiziyle birlikte hesaplanarak nakden geri ödenmesi öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0242.pdf ... Devami

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, emekli olup da çalışmaya devam eden esnaf ve sanatkarların emekli aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintilerinin kaldırılması amaçlanmaktadır. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0241.pdf ... Devami

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; tarımsal üretimde kullanılan motorin, gübre, ilaç, tohum, fide ve yem ile tarımsal sulama, kültür balıkçılığı, kümes hayvanları çiftliği, büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmeleri, fidecilik gibi tarımsal üretimde bulunan işletmelerde kullanılan elektrikten katma değer vergisi alınmaması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0240.pdf ... Devami

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; çiftçi belgesi bulunan kişiler tarafından tarımsal üretimde kullanılan motorinden özel tüketim vergisi alınmaması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0239.pdf ... Devami

Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile; 5620 sayılı Kanuna göre 2015 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 5 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin kadroya geçirilmesi; 2012, 2013, 2014 yıllarında aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanların da aynı imkandan yararlanması; 5620 sayılı Kanun kapsamındakilerin kadroya geçirilmesinde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarındaki kısıtlamaların uygulanmaması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi kapsamında çalışanların, üç ay içerisinde yazılı olarak başvurmaları halinde, aynı kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında halen görev yaptığı kuruma kadrolu personel olarak atanması öngörülmektedir. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0238.pdf ... Devami