Category Archives: TBMM Konuşmaları

SMA HASTALARININ İLAÇ TEMİNİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR

1

MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan AKÇAY’ın SMA hastalarının ilaç temininde yaşadığı sorunlara ilişkin 07.11.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptıkları konuşma: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, “SMA” olarak bilinen kas ve sinir hastalığı ülkemizde bir sağlık ve sosyal sorun hâlindedir. SMA vakasında en büyük sorun hastalıkla mücadelede görülmektedir. İlk yıl için 6 doz, sonraki yıllar için 3’er doz alınması gereken ilacın 1 doz maliyeti 685 bin lirayı bulabilmektedir. Üç tip olan SMA hastalıklarının sadece biri için Sosyal Güvenlik ilaç maliyetlerini karşılamaktadır. Bununla birlikte, diğer iki tipteki yaklaşık bin çocuk için ilaç temini sağlanamamaktadır. Buna göre tüm SMA hastalarının ilaca erişimi sağlanmalıdır. İlaçların uygulandığı merkezlerin sayısı artırılmalıdır, ilacın fiyatı ve hasta sayısına ilişkin resmî açıklamanın da yapılma zaruriyeti vardır. Bu k... Devami

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ SAYIN ERKAN AKÇAY’IN TBMM GENEL KURULUNDA YAPTIKLARI KONUŞMA 31.10.2018

MRLL4526.psd-1

Döviz Kurundaki Değişim ve Ekonomik Kriz Fırsatçılığı konusunda TBMM Genel Kurulunda yaptığım konuşma:   ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.   Ekonomide yaşanan sıkıntıda, ülkemize yönelik sistematik ekonomik saldırıda sular durulmaya başlarken bazı gelişmelerden duyduğumuz rahatsızlığı da dile getirmek istiyorum.   Dolar kurunun 7,2 liraya kadar yükseldiği günlerde bazı işletmeler fahiş olarak nitelendirilecek zamlar yapmıştı. Bugün dolar kuru 5,5 seviyelerindedir yani yaklaşık yüzde 23’lük düşüş yaşanmıştır. Ancak yapılan zamlarda henüz bir iyileşme görülmemektedir.   Sadece “enflasyonla mücadele” adı altında yüzde 10’luk indirimlerle yetinilmektedir, âdeta göz boyanmaktadır.   Üstelik burada da vatandaşlarımızın günlük kullanımlarındaki ürünlere indirimler yansıtılmamaktadır. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas ekonomik s... Devami

MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan AKÇAY’ın Cemal Kaşıkçı Vakasına İlişkin TBMM Genel Kurulunda Yapmış Oldukları Konuşma 24.10.2018

MRLL4526.psd-1

    MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesiyle ilgili vermiş olduğu grup önerisi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.   Yaklaşık üç haftadır Türkiye ve dünya kamuoyu bu Cemal Kaşıkçı hadisesiyle meşguldür. 2 Ekimde kendi ülkesinin İstanbul’daki Suudi Konsolosluğuna giren bu gazeteci bir daha çıkamamıştır ve akıbeti de meçhuldür. Ancak yansıyan bilgilere göre de çok vahşi bir şekilde bu Suudi Konsolosluğunda katledildiğine ilişkin ciddi emarelerin de mevcut olduğu anlaşılıyor.   Tabii, bu hadiseyi öncelikle insani, sonra uluslararası ilişkiler, hukuki ve kriminal yönüyle ele almakta ve tasnif etmekte büyük fayda var. İnsani olarak bu vaka vahşet derecesinde bir cinayet olduğu izlenimi vermektedir. Zannediyorum bu önümüzdeki ... Devami

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY’IN İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞMASI 09.10.2018

1

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçtüzük Değişiklik Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.   Bugün İç Tüzük’ümüzde değişiklik yaparak Meclisimizin Anayasa’ya ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyumu istikametinde gerekli ve önemli bazı değişiklikleri gerçekleştireceğiz.   Teklifin Komisyon aşaması verimli konuşmalara vesile olmuştur. Bununla birlikte, asıl önemli olan nokta, bu değişiklik teklifinin grupların uzlaşmasıyla birlikte Komisyondan geçmiş olmasıdır. Meclisin usul ve esaslarını düzenleyen bir belgede partiler arasında bir uzlaşının sağlanmış olmasını fevkalade önemli görüyoruz.   Sözlerime başlarken, Komisyon görüşmelerinin etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmasına katkı sunan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım... Devami

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY’IN ERZURUM KONGRESİ’NİN YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA- 23.07.2018

Milletvekili Erkan Akcay

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bugün kurtuluş mücadelemizin en önemli aşamalarından birisi olan Erzurum Kongresi’nin 99’uncu yıl dönümüdür. İşgal girişimlerinin başladığı, emperyalist devletlerin ve taşeronların Türk milletini esaret altına alma ve yok etme hamleleri karşısında Erzurum’da millî irade zuhur etmişti, “Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz, manda ve himaye kabul edilemez.” denilmişti. Önce Havza, ardından Amasya Genelgeleriyle tutuşturulan istiklal ateşi Erzurum’da millî bir ülkü olarak perçinlenmiştir. Doksan dokuz yıl önce Erzurum’da Türk milletinin hürriyet ve istiklal istikametinde birlik ve beraberliği, millî iradesi yedi düvele ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi’nin bu yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’mızın aziz kahramanlarını, Türk milletinin birliği ve dirliği için can vere... Devami

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY’IN KIBRIS BARIŞ HAREKATININ YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TBMM’DE YAPTIĞI KONUŞMA – 23.07.2018

1

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Türklüğün yok edilme tehlikesine karşı hürriyet ve istikbal vurgusuyla başlayan ve üç gün süren Barış Harekâtı başarıyla gerçekleşmişti. Yıllardır Kıbrıs’ta sözüm ona kalıcı ve adil bir barış ortamı arandı, ardı arkası kesilmeyen görüşmeler yapıldı ancak uluslararası düzeyde aşılanan çözüm umutları bir arpa boyu mesafeye vesile olamamıştır çünkü yapıcı diyalog yerine marazi diplomasiyle çözüm dayatması yapıldı. Bu dönemde Kıbrıs’ta Türk’ün varlığından rahatsız olanlar çözümsüzlüğün faili hâline gelmiştir, Kıbrıs’ı terk etmemizi, millî ve tarihî haklarımızdan vazgeçmemizi istediler. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının, egemenlik haklarının, eşit statüsünün korunmasına ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Bu vesi... Devami

HASAN TAHSİN VE İLK KURŞUN

Milletvekili Erkan Akcay

MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan AKÇAY’ın Hasan Tahsin ve İlk Kurşun’un yıl dönümü vesilesiyle 15 Mayıs 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapmış oldukları konuşma: ERKAN AKÇAY (Manisa) – 15 Mayıs tarihi Türk milletinin bağımsızlık ve kurtuluş yolunda atılan önemli adımlarından birini anmamıza da vesiledir. 15 Mayıs 1919’da İzmir’de gazeteci Hasan Tahsin Yunan işgali karşısında ilk kurşunu sıkmış ve şehit olmuştur. Türk milletinin öz vatanında boğulmak istendiği o günlerde sadece İzmir’de değil, yurdun dört bir yanında ilk kurşunlar Kurtuluş Savaşı’nın, hem de millî iradenin işaret fişekleri olmuştur. 19 Aralık 1918’de Hatay Dörtyol’da Çavuş Kara Mehmet, 15 Mayıs 1919’da İzmir’de Hasan Tahsin, 29 Mayıs 1919’da Ayvalık’ta Ali Çetinkaya ve askerleri, 1 Haziran 1919’da Ödemiş’te Kuvayımilliyeci Ödemişliler ateşin üzerine yi... Devami

IRAK SEÇİMLERİNDE TÜRKMEN OYLARINDA YAŞANAN USULSÜZLÜKLER HAKKINDA

yerinden 2

MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan AKÇAY’ın Irak seçimleri ve Türkmen oylarının hesaplanmasında yaşanan usulsüzlüklere ilişkin 15 Mayıs 2018 günü TBMM Genel KUrulunda yapmış oldukları konuşma: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 12 Mayıs Cumartesi günü Irak’ta 5’inci kez parlamento seçimleri yapıldı. Seçimlere Türkmenler demokratik olgunluk içerisinde yüksek bir katılım göstermiştir ancak Türkmen nüfusunun yoğun olduğu başta Kerkük olmak üzere Erbil, Süleymaniye ve Musul’da seçimlerde ciddi usulsüzlük ve oyların çalındığı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Türkmenler oylarının ve haklarının peşinde dört gündür protestolarını sürdürmektedir. Kerkük’teki protestolarda 10 binlerce kişi iradesinin peşindedir. Yaşanan gelişmelerin özeti olarak Irak Türkmen Cephesi üyesi Aydın Maruf’un şu sözlerini dikkatinize sunmak isterim: “Kerkük’te 120 ... Devami

İSRAİL’İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK KATLİAMINA İLİŞKİN TBMM BİLDİRİSİ

1

ERKAN AKÇAY (Manisa) – İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi bildirisi:   “Biz Türkiye Büyük Millet Meclisinin üç parti grubu olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak bildiriyle tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz.   Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını Birleşmiş Milletler üyesi 128 ülkenin ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin İstanbul zirvesindeki şiddetli tepkilerine rağmen uygulaması başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede büyük infial meydana getirmiştir. 14 Mayıs 2018 günü Gazze Şeridi’nde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2.770’in üzerindeki kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.   ABD’nin ve İs... Devami

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY’DAN BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN İSTİSMAR EDİLMESİNE SERT TEPKİ

MRLL4526.psd-1

  Başbuğumuz Alparslan Türkeş Partimiz MHP’nin kurucusu ve Genel Başkanıdır.   MHP, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in bizlere miras bıraktığı fikir, ilke ve programların kurumsal yapıyla ve tüzel kişilikle ifade edildiği bir partidir, yegane temsilcisidir.   Alparslan Türkeş ismi ile Milliyetçi Hareket Partisi özdeşleşmiştir.   MHP’nin muvafakatı ve rızası olmadan başka siyasi partiler, kurumlar veya kişiler tarafından herhangi bir yere “ Alparslan Türkeş” adının teklif edilmesini, kullanılmasını, istismar edilmesini kabul etmeyiz, rıza göstermeyiz.   Bu gayretlerin siyasi nema elde etmek amacıyla ince siyasi hesaplarla yapıldığını düşünüyoruz.   Alparslan Türkeş’in partisini terk edenler, “Ülkücü bir parti olmayacağız”, “MHP’nin devamı olmayacağız”  açıklamasını yapanlar, kurdukları partide Başbuğ Türkeş’in adını, resmini, üç hilali,  Bozkurt işareti... Devami