Monthly Archives: Şubat 2015

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine, kuru üzüm satın alabilmesi ve satın alınan kuru üzümlerin nakliye, ilaçlama, bakım ve depolama giderlerini karşılayabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından kaynak aktarılması öngörülmektedir. 2-2453 ... Devami

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, genel bütçe vergi gelirlerinden büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine, büyükşehir dışındaki belediyelere ve il özel idarelerine ayrılan payların artırılması öngörülmektedir. 2-2442 ... Devami

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, burslardan yararlanırken öğretim yardımcılığı kadrolarına atanabilmeleri ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamalarının ardından başvuruları hâlinde istihdamlarına devam edilmesinin sağlanması öngörülmektedir. 2-2416 ... Devami

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışırken 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araştırmacı kadrosuna atananların maddi kayıplarının giderilerek çalışanlar arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 2-2303 ... Devami

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile yeraltı işlerinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının çalışma koşullarının, mali ve sosyal haklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülmektedir. 2-2295 ... Devami

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, 13 Mayıs gününün Madencileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmesi ve bu günün maden sektöründe çalışanlar için genel tatil olması öngörülmektedir. 2-2279 ... Devami

Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile Manisa ili Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin aile fertlerine kamuda iş imkânı sağlanması amaçlanmaktadır. 2-2254 ... Devami

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışan işçilerin emeklilik aylığını hak etmesi için gereken şartların hafifletilmesi öngörülmektedir. 2-2191 ... Devami

İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, yeraltında çalışan maden işçilerine asgari ücretin üç katından daha az ücret verilmemesi öngörülmektedir. 2-2180 ... Devami

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması suretiyle, 2011 güz döneminde tıpta ve diş hekimliği fakültelerinde doktora programına başlayan öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanmaktadır. 2-2019 ... Devami