Monthly Archives: Mart 2015

MHP’Lİ AKÇAY’DAN BAKAN YILMAZ’A: “SEN MİLLİ SAVUNMA BAKANI OLARAK O ADALARA GİDEBİLİR MİSİN?”

DSC_1276

Ege Denizindeki 16 Türk adasındaki Yunan işgali meclis genel kurulunda tartışmalara sebep oldu. MHP’li vekillerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Adalar Lozan’a göre bizim hakimiyetimizde” derken Milliyetçi Hareket Partisi Manisa milletvekili Erkan AKÇAY “Sen Milli Savunma Bakanı olarak o adalara gidebilir misin?” diye sordu. Ege’deki Türk adalarındaki Yunan işgali TBMM Genel Kurulunda tartışmalara neden oldu. Görüşmelerde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesi ve Paris Barış Antlaşması’nın 14. maddesi hükümlerine göre egemenlikle devredilenler dışında hiçbir adanın egemenliği antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiştir. Bu adaların bir kısmı üzerinde, başından beri Osmanlı’dan bugüne gelinceye kadar Yunanistan’ın fiili uygulamaları vardır.” dedi. Bu sözler üzerine sö... Devami

26.03.2015 TARİHİNDE MECLİS GENEL KURULUNDA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMAK SURETİYLE AKP’NİN SEÇİM RÜŞVETİ ALMA AMACINI ANLATTIĞIM KONUŞMA METNİ

erkan-akcay-tbmm-gk-1

26.03.2015’i 27.03.2015’e bağlayan gece Meclis Genel Kurulunda kurumlar vergisi kanununda düzenleme yapılmak suretiyle AKP’nin seçim rüşveti amacını anlattığım konuşma metni aşağıdadır: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 29’uncu maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 705 sıra sayılı torba kanun teklifinin görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu torba kanun görüşmelerinde de yine ilkeli, sorumlu, sorun çözen ve çözüm üreten politikamızı, anlayışımızı yürütmeye gayret ettik ve olumlu düzenlemelerin, maddelerin daha da olumlu olması için gayret gösterdik, olumsuz bulduklarımızın da ya olumlu hâle gelmesi veya kaldırılması için gayret gösterdik. Bütün torba kanunların karakteri, yine bu 705 sıra sayılı torbada da var. Öğretmen atamalarına evet dedik, daha fazla, bütün atanamayan, atama bekl... Devami

ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM SONRASI İZNİNİN 2 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK OLARAK MECLİS GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNERGE ÜZERİNE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA METNİ

erkan-akcay-tbmm-gk-1

ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM SONRASI İZNİNİN 2 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK OLARAK MECLİS GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNERGE ÜZERİNE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA METNİ 25.03.2015 25 Mart 2015’i 26 Mart 2015’e bağlayan gece saat 01:15’de meclis genel kurulunda çalışan kadınların doğum sonrası izninin 2 ayan 6 aya çıkarılmasına yönelik olarak vermiş olduğumuz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğum konuşma metni şu şekildedir: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21’inci maddede verdiğimiz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu teklifle bir defaya mahsus olmak üzere Türk vatandaşlarına, canlı doğan 1’inci çocuğu için 300; 2’nci çocuğu için 400; 3’üncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılmaktadır. Ye... Devami

İLK DEFA KONUT SAHİBİ OLACAKLARDAN HARÇ ALINMAMASINA YÖNELİK OLARAK MECLİS GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNERGE ÜZERİNE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA METNİ

DSC_1276

İLK DEFA KONUT SAHİBİ OLACAKLARDAN HARÇ ALINMAMASINA YÖNELİK OLARAK MECLİS GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNERGE ÜZERİNE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA METNİ 25.03.2015 25 Mart 2015’i 26 Mart 2015’e bağlayan gece saat 01:00’de meclis genel kurulunda ilk defa konut sahibi olacaklardan harç alınmamasına yönelik olarak vermiş olduğumuz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğum konuşma metni şu şekildedir: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 20’nci maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu 20’nci maddedeki düzenlemeyle bankaların yurt içi şubelerinde konut hesabı açtıran ve asgari üç yıl boyunca sistemde kalan Türk vatandaşlarına ilk konut satın almaları durumunda, hesapta biriktirdikleri paranın yüzde 20’si tutarında ve azami 15 bin lira devlet katkısı ödenecek. Efen... Devami

EVLENEN ÇİFTLERE 10 BİN LİRA ÇEYİZ YARDIMI YAPILMASINA YÖNELİK MECLİS GENEL KURULUNDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK VERDİĞİMİZ ÖNERGE ÜZERİNE YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA

ABD_0764

EVLENEN ÇİFTLERE 10 BİN LİRA ÇEYİZ YARDIMI YAPILMASINA YÖNELİK MECLİS GENEL KURULUNDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK VERDİĞİMİZ ÖNERGE ÜZERİNE YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA 25.03.2015 25 Mart 2015’i 26 Mart 2015’e bağlayan gece saat 00:30’da meclis genel kurulunda evlenen çiftlere 10 bin lira çeyiz yardımı yapılmasına yönelik verdiğimiz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğum konuşma şu şekildedir: Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Görüşülmekte olan kanun teklifinin 19 uncu maddesi için verdiğimiz değişiklik önergesi üzerine söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teklifin 19 uncu maddesinde çeyiz ve devlet yardımı düzenleniyor. Bu düzenlemeler seçim arifesinde kaymak tabakanın fakir kesime bir bakışını yansıtmaktadır. Bu iktidarın kaymak tabakasının, iktidar sahiplerinin, çocuklarının en basit evlerinden bir tanesinin değeri bile 5 bin vatandaşa yapılac... Devami

ENGELLİ ÇALIŞTIRMA KONTENJANININ YÜZDE 40’I BOŞ (26.03.2015-ORTADOĞU GAZETESİ)

ort

Engelli çalıştırma KONTENJANININ yüzde 40’ı MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, kamu ve özel sektörde engelli çalıştırma kontenjanının yüzde 40’ının boş olduğunu bildirdi. Modern devletin en önemli görevlerinden birinin de engelli bireylerin haklarını geliştirmek, yetenekleri ve potansiyelleri doğrultusunda gelişmelerini, eşit fırsatlara sahip olmalarını güvence altına almak, ekonomik ve sosyal refahlarını sağlamak olduğunu söyledi MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, engellilerin istihdam sorunlarının tespiti ve yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere bu sorunların çözülmesi amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi görüşüldü. Türkiyede ise engellilerle ilgili hizmetlerin farklı kurum ve kuruluşlarca yapıldığı, bunlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanamadığı için engellilerle ilgili milli politikalar oluşturulamadığını belirten Akçay, bu sebeple yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşın... Devami

MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY: “HÜKÜMETİN KANUN ÇIKARMA FITRATINDA 1775’LERDE İNGİLTERE’DEKİ KANUN ÇIKARMA YÖNTEMLERİ VAR.”

DSC_1276

23 Mart 2015 tarihine TBMM Genel Kurulunda YOLSUZLUK, RÜŞVET, VERGİ MUAFİYETLERİ VE AKP’NİN GETİRDİĞİ KAPİTÜLASYONLAR hakkında yapmış olduğum konuşma metni şu şekildedir: MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 705 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, konuşmama başlarken sizlere bundan yıllar evvel bir ortamda yapılmış bir konuşmayı okuyacağım. Acaba, nerede ve hangi tarihte, kim tarafından bu konuşma yapılmıştır? Artık sizlerin tahminine bırakacağım ama sonra açıklamasını da yapacağım. Konuşma aynen şöyle değerli arkadaşlarım: “Parlamentodan çıkarılan kanunların sayısı öylesine artmış, bilhassa yürürlükteki vergi kanunlarına ilave edilen ekler öylesine muğlak hale gelmişti ki, vergilerin ve kanunların tatbikinden sorumlu h... Devami

MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY : “KAMUDAKİ ENGELLİ MEMUR KONTENJANININ YÜZDE 41’İ BOŞ”

erkan-akcay-tbmm-gk-1

23 Mart 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda ENGELLİLERİN İSTİHDAMI hakkında yapmış olduğum konuşma metni şu şekildedir: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; engelli vatandaşlarımızın istihdam sorunlarının tespiti ve çözülmesi amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz Meclis araştırması önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, modern devletin en önemli görevlerinden biri engelli bireylerin haklarını geliştirmek, yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmesini sağlamak, onların eşit fırsatlara sahip olmalarını güvence altına almak ve engellilerimizin ekonomik ve sosyal refahını sağlamaktır. Ancak, ülkemizde engellilerle ilgili hizmetler farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir ve bunlar arasında bir iş birliği ve koordinasyon yoktur. Bu nedenle, ülkemizde yaklaşık 1... Devami

“MHP’Lİ AKÇAY: KIZILAY, YEŞİLAY ARTIK TAMAMEN SİYASİ PROPAGANDAYA ALET EDİLMEKTEDİR”

erkan-akcay19

18.03.3015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kızılay ve Yeşilay yardımlarının siyasi propagandaya alet edilmesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğum konuşma metni aşağıdadır: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15’inci maddedeki önergemiz üzerine söz aldım. Biraz evvel 14’üncü maddedeki konuşmamda Hükûmetin, AKP anonim şirketinin bu faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 17 Şubat 2010 tarihli kamuya yararlı dernek statüleriyle ilgili ve bunların faaliyetleriyle ilgili yaptığı araştırma ve incelemeler bu raporda dile getirilmişti ve raporun sonuç kısmından bir cümleyi önemine binaen sizlerle paylaşmak istiyorum. 2010 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Raporu’ndaki inceleme, araştırma ve tespitler. “Kamu yararına çalışan derneklere sağlanan ayrıcalıklar yanında bazı dernekler diğerlerinden farklı olarak öze... Devami

MHP’Lİ AKÇAY: “YAĞMA HASAN’IN BÖREĞİ GİBİ KAMU KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ÇÖREKLENME YAPILMAKTADIR”

erkan-akcay-tbmm-gk-1

18.03.3015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kızılay, Yeşilay ve yolsuzluklar konusunda Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğum konuşma metni aşağıdadır: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14’üncü madde üzerine verdiğimiz önergede söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi, bu maddede yapılan bir ek madde düzenlemesiyle, mülkiyeti hazineye, kamu kurum, kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde işte bu Kızılay ve Yeşilay ve Yeşilay Vakfı lehine kırk dokuz yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı kurulabilmesinin önü açılmaktadır. Yani kediye ciğer emanet ediliyor, âdeta yağma Hasan’ın böreği gibi kamu kaynakları üzerine bir çöreklenme yapılmaktadır. Hani devleti, ülkeyi şirket gibi yönetmek var ya, ifade ettiğimiz gibi, kayıt dışı ve merdiven altı bir yönetimdir bu. Bu maddeyi kabul etmek mümkün değil. Daha henüz Yeşilay Vakfı kimlerden oluşuyor bu açıkla... Devami