Monthly Archives: Şubat 2016

CUMHURBAŞKANININ ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA DAİR YAPMIŞ OLDUĞU DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN…

yerinden 1

Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi kararını tanımamasına dair TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bazı arkadaşlar darbe teşebbüsünden bahsediyor. Ne darbe teşebbüsü kardeşim! Bu açık, darbe üstüne darbe, darbe üstüne darbedir; hem de bu kaçıncı darbedir. Şimdi “Sistem değişti, bunu bana uydurun.” diyor. İki maddelik bir anayasa yapmış kendisine. “Madde 1: Erdoğan her zaman haklıdır. Madde 2: Erdoğan’ın haksız olduğu durumlarda 1’inci madde geçerlidir.” Bugün Sayın Cumhurbaşkanının şu sözü tartışılıyor: “Ben bu karara saygı duymuyorum ve karara uymuyorum.” En az onun kadar vahim bir cümle daha var, ağır ceza mahkemesinin de bu karara uymaması gerektiğini söylüyor engin hukuk anlayışıyla. Şimdi, siz ceza mahkemesinin hâkimi olarak kendinizi bir düşünün. Bakalım hâkimler nasıl algıladı bunu, bir baskı olarak algılamadı mı? Bu yö... Devami

FAİZ ÖDEMELERİ VE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE İLİŞKİN…

Milletvekili Erkan Akcay

AKP’nin faiz ödemeleri ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Maliye Bakanının açıklamalarını dikkatle izledik. Ben herhangi bir sataşmadan da söz almıyorum fakat bazı görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Sayın bakan on dört yılda bütçenin 5 kat arttığından bahsetti Sayın Bakan. Doğrudur, 5 kat rakamsal olarak artmıştır. Tabii, bir de bunu gerçek anlamda enflasyondan arındırarak ifade etmekte fayda vardır. Bir de sizden evvelki on dört yılda bütçenin nereden nereye geldiğini de dönemsel olarak mukayese edince en azından kırk, elli yıllık periyotlar hâlinde mukayese etmek biraz daha anlamlı olur. Sıkıntı daha çok 2007-2008 krizinden sonra başlamıştır. Hükümet kamu harcamalarının rasyonalizasyonu programı yapmıştır. Ondan sonra, gelirlerin iyileştirilmesi programı yapmıştır. Demek ki kamu harcamaları rasyonel değil ki böyle bir program yapma ... Devami

HOCALI’DA YAŞANANLAR TEREDDÜTSÜZ BİR SOYKIRIMDIR

Milletvekili Erkan Akcay

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 1992 yılında 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece Azerbaycan Türkleri Karabağ Hocalı’da vahşice katledilmiştir. Hocalı’da o gün 106’sı kadın, 63’ü çocuk olmak üzere 613 insan şehit edilmiştir. Aradan geçen yirmi dört yılda üzüntümüz ve eli kanlı katillere karşı nefretimiz eksilmemiştir. Hocalı’da yaşananlar tereddütsüz bir soykırımdır. Uluslararası hukukta soykırım millî, etnik, ırki veya dinî bir grubu kısmen veya tamamen imha etmedir. Hocalı katliamını soykırım olarak kabul eden ülkeler şunlardır: Azerbaycan, Meksika, Pakistan, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Peru, Honduras, Sudan. Peki, ya, Türkiye Cumhuriyeti? Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu olayın soykırım olarak kabul edilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yönde bir irade göstermesini istiyoruz. Bu konuda İstanbul Milletvekilimiz Sayın Atila Kaya 26 Şu... Devami

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TÜRK MİLLETİNİN ALİ ÇIKARLARI İÇİN AŞKLA, ŞEVKLE GAYRET GÖSTERMEKTEDİR

Erkan Akcay

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben gelir.” anlayışını ilke edinmiş ve politikasının merkezini de bu ilkeler etrafında oluşturmuş bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi şu parti, bu parti veya iktidar partisinin aldığı pozisyona göre pozisyon almaz. Ülkemizin, toplumumuzun bir yararı var mıdır, zarar tarafı nerededir, ona göre tutum belirleriz ve komplekse kapılmayız. Milliyetçi Hareket Partisine “filan partinin vagonu”, “filancanın bastonu”, “yedek lastik” gibi bu tür lafları şiddetle kınarım ve reddederim. O zaman da HDP’nin kimin partisi olduğunu da sorgularım. Burada aylardır PKK’nın sözcülüğünü yapıyorsunuz. (MHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Şunu da bütün Türkiye... Devami

ARTVİN CERATTEPE’DEKİ MADEN ÇALIŞMALARINA DAİR…

Milletvekili Erkan Akcay

Artvin Cerattepe’deki maden çalışmalarına dair TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Artvin Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki Bakır ve Açık Ocak Altın İşletme Projesi’nde altın madeni açılmasına karşı bölge halkının tepkisi ve karşı koyuşu bir kitle refleksine dönüşmüştür. Pek çok kentimizde bu olaya ilişkin gösteriler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın kendi yaşam alanlarına ilişkin söz söyleme hakkı vardır; demokrasinin ilk önceliği budur. Cerattepe’de tepeden inmeci bir anlayışla maden şirketinin açılmasından ziyade, Artvinlilerin bu konudaki görüşlerine mutlaka başvurulması ve bu görüşlere itibar edilmesi gerekmektedir. Halka karşı, demokrasiye ve temel insan haklarına aykırı davranışları kınadığımızı belirtmek istiyorum. Ancak, dikkatimizden kaçmaması gereken bir başka husus daha vardır. Cerattepe’nin altından bir malum, m... Devami

MHP’Lİ AKÇAY: “AKP’NİN ZİHNİ BULANIK, AKLI KARIŞIK”

12294870_881759218559123_6463419394636261235_n

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz evvel AKP Grubu adına konuşan sayın konuşmacı konuşması sırasında bir cümleyle “Kürt sorunu vardır.” dedi. Biraz evvel de Sağlık Bakanı hakkında verilen gensoruda AKP Grubu adına konuşma yapan konuşmacı da “Kürtler ile ‘sorun’ kelimesini aynı anda anarsanız Kürt halkına en büyük ihaneti yapmış olursunuz.” diyerek bu “Kürt sorunu” ifadesini reddetti. Cumhurbaşkanı, Başbakan, AKP’nin yetkilileri zaman zaman “Kürt sorunu vardır.” dediler, zaman zaman “Yoktur.” dediler. Şu gün, şu saat itibarıyla doğrusu ne düşündüklerini bilemiyoruz. Tartışma ve konuşmalardan çıkan şu: AKP Grubunun zihni bulanık, aklı karışık. AKP görüşlerini berraklaştırsın, milletimiz de kim ne düşünüyor ayan beyan görsün. Çünkü, hakikatler belki yavaş yürür ama yolundan şaşmadan yürür. Bütün bu t... Devami

VATANDAŞLIK TANIMINA DAİR…

Erkan Akcay

Vatandaşlık tanımına dair TBMM’de bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Biraz önce HDP Grubu adına konuşma yapan konuşmacı “Benim nüfus cüzdanıma Kürt olduğumu yazmak yasak.” şeklinde bir ifade kullanmıştır. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza nüfus cüzdanlarını ve kimlik kartlarını bir dakika olsun incelemelerini tavsiye ediyorum ve bu inceleme sonunda görülecektir ki insanlarımızın ve vatandaşlarımızın nüfus cüzdanlarında hiçbir zaman etnik köken yazmaz, sadece “Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı” yazıyor. Bu hatırlatmayı bilgilerinize ve takdirlerinize sunuyorum. Anayasa’nın 66’ncı maddesinden hepimizin haberi var. “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.” ifadesi bir etnik ırk bağlılığını değil bir millet bağlılığını hukuken ve siyaseten ifade etmektedir. Dolayısıyla, burada, Türkiye’de yıl... Devami

AKP’NİN TERÖRLE MÜZAKERE YAKLAŞIMI VE TERÖR SALDIRILARINA İLİŞKİN…

1121

AKP’nin terörle müzakere yaklaşımı ve terör saldırılarına ilişkin TBMM’de bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Terör saldırılarının her geçen gün arttığı, adına “çözüm” denilen süreç boyunca iktidar tarafından göz yumularak güçlendirilen terör örgütünün canımızı yaktığı, ülkemizin birliğini bütünlüğünü tehdit ettiği, tünellerin ve çukurların kazıldığı, barikatların kurulduğu; askerlerimizin, polislerimizin ve vatandaşlarımızın şehit edildiği bir ortamda güvenlik kuvvetlerimiz vatan ve millet aşkıyla teröristlerle mücadele ediyor ve asayişi sağlamaya çalışıyor ve bu mücadelede, maalesef çok sayıda şehitler vermeye devam ediyoruz geçtiğimiz haftalarda AB Bakanının ifade ettiği gibi. Şehit vermeye devam edeceğini söylemişlerdi. Ve terör örgütünün yine, bugün İzmir Kemalpaşa’da bir jandarma karakoluna saldırdığını da öğrenmiş bulunuyoruz. Yapılan bu... Devami

AKP’NİN ETNİK TEMELLİ BÖLÜCÜ SİYASETİNE DAİR…

yerinden 1

AKP’nin etnik temelli bölücü siyasetine ilişkin TBMM’de bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Lütfen kürsülerde Hazreti Peygamber’in sözleri tahrif edilmesin sayın milletvekilleri. “Kişi kavmini sevmekle kınanamaz.”, Hazreti Peygamberimizin sözü. Burada olumsuzlanan ve lanetlenen, asabiyetçiliktir ve bugünkü karşılığı da ırkçılıktır. Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket ederek, millet merkezli siyasetin adıdır. Neredeyse saatlerdir etnikçilik, ırkçılık yapılıyor. Bütün etnik grupları saya saya Adalet ve Kalkınma Partisi de etnik temelli siyaset yapmaktadır. Siz milletten ne anlıyorsunuz? Sosyolojik olarak milletin tanımını, anlamını bir öğrenmeniz lazım. Tasada, kıvançta ortak, beraber ağlayıp beraber gülen topluluğu nasıl oluşturacaksınız? Millet imal edilen bir varlık değildir; yüzlerce yıllık, binlerce yıllık ortak özelliklere sahip; tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyl... Devami

17 ŞUBAT SALDIRISINDA SALDIRGANIN KİMLİĞİ VE YÖNETİM ZAFİYETİ

yerinden 2

ERKAN AKÇAY (Manisa) – 17 Şubat 2016 tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da terör saldırısında şehit sayımız maalesef bugün de 29’a yükselmiştir. Maliye Uzmanı Aydın Dedehayır bugün şehit olmuştur. Ayrıca, yine, Diyarbakır Sur’da 1 askerimiz daha şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu saldırının hemen ertesinden itibaren Hükûmetin açıklamaları bir yönetim zafiyetine işaret etmektedir. Hükûmet Sözcüsü Sayın Numan Kurtulmuş’un açıklamalarını dikkate aldığımızda bunu görmek mümkündür. Saldırının daha ilk saatlerinde “Saldırının çok iyi planlanarak gerçekleştiğini görüyoruz.” demişti. Bu sözler bize yabancı gelmedi. 19 Eylül 2012 tarihinde de zamanın Hükûmet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı da, Bingöl’de bir askerî konvoyumuza yapılan saldır... Devami