MHP’Lİ AKÇAY BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NA DEMİRCİ’Yİ SORDU

1121

Demirci’nin eğitim sorunlarıyla ilgili olarak Başbakan Davutoğlu’na soru önergesi veren Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Demirci Halıkent Anadolu Lisesi hangi gerekçeyle neden kapatılmaktadır? Demirci’yi eğitim alanında cazibe merkezi haline getirmek ve Demirci’den göçü önlemek için Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesini, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesine dönüştürmeyi düşünüyor musunuz? Demirci Eğitim Fakültesinin gece bölümleri neden kapatılmıştır? Bu bölümleri yeniden açmayı veya Demirci Eğitim Fakültesine yeni bölümler açmayı düşünüyor musunuz? Demirci Eğitim Fakültesinin Manisa merkeze taşınacağına yönelik iddialar doğru mudur? Eğitim Fakültesini taşımak Demirci’nin ekonomik ve sosyal hayatını bitirmek değil midir? Halıcılık ve yün sektörünün gelişmiş olduğu Demirci ilçemizde Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde ‘ Halıcılık İleri Teknoloji Enstitüsü veya Halıcılık Araştırma Enstitüsü kurmayı düşünüyor musunuz? Halıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla Demirci ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde fakülte veya yüksekokul açmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Demirci’nin göç veren ilçelerimizden biri olduğunu söyleyen Manisa Milletvekili MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Manisa ili Demirci ilçemiz yıllardır iç göç vermektedir. Nitekim 1965 yılında 42.485 olan Demirci’nin nüfusu 2015 yılında 42.278’dir. Demirci’deki göçün en önemli nedeni iş ve eğitim imkânlarının kısıtlı olmasıdır.” dedi.

Demirci Halıkent Lisesinin kapatma gerekçesi oluşmamıştır
Demirci Halıkent Anadolu Lisesinin kapatma gerekçelerinin oluşmadığını söyleyen MHP’li AKÇAY, “ 1970–1971 eğitim-öğretim döneminde hizmete açılan Demirci Lisesinin ismi 2010–2011 öğretim yılında Demirci Halıkent Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. 23 öğretmen ve 12 derslikte 289 öğrenciyle eğitim hizmeti vermeye devam eden Demirci Halıkent Anadolu Lisesinden 2014 yılında 52 öğrenci mezun olmuş ve bunlardan 6’sı meslek yüksekokulu, 24’ü fakülte olmak üzere 30’u üniversitelere yerleşmiştir. Dolayısıyla 2014 yılında Halıkent Anadolu Lisesi mezunlarının üniversiteye yerleşme oranı yüzde 56, lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 46’dır. Milli Eğitim Bakanlığı akademik liselerde % 30, mesleki liselerde % 70 okullaşma oranını hedeflemektedir. Demirci’de de bu orana ulaşma ve Halıkent Anadolu lisesinin üniversite sınavlarında başarısız olması gerekçe gösterilerek Halıkent Anadolu Lisesinin kademeli olarak kapatılması hedeflenmektedir. Oysa eğitim kurumlarının hangi gerekçelerle kapatılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıkça belirtilmiştir. Nitekim, Nisan 2010 tarihli ve 2631 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar başlıklı Tebliğ’e göre bir ortaokul; bina ve tesislerinin kullanılamayacak derecede harap olması, verdiği hizmetin verimliliğinin azalması nedeniyle kapatılabilir. Ayrıca bu okul Anadolu lisesi ise öğrence sayısının 80’in altına düşmesi nedeniyle kapatılabilir.” dedi.

Demirci Halıkent Lisesi neden kapatılmaya çalışılmaktadır
Demirci Halıkent Lisesinin kapatılmasıyla ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’na soru önergesi veren MHP’li AKÇAY, “ Demirci Halıkent Anadolu lisesine 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilmeyeceği ve lisenin üç yıl içinde kademeli olarak kapatılacağı yönündeki iddialar doğru mudur? Nisan 2010 tarihli ve 2631 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan ‘ Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar’da kurumların hangi gerekçelerle kapatılacağı açıkça yer almaktadır. Demirci Halıkent Anadolu Lisesinin Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esasların hangi maddesine göre kapatılması düşünülmektedir? Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esasların16 ncı maddesine göre bir ortaöğretim kurumu bina ve tesislerinin kullanılamayacak durumda olması, hizmet verimliliğin düşüklüğü ve öğrenci 80’in altına düşmesi gibi ana nedenlerle kapatılabilir. Bina ve tesisleri son derece düzgün olan, Demirci şartlarında hizmet verimliliği tartışma götürmeyen ve 289 öğrencisi bulunan Demirci Halıkent Lisesini bu maddenin hangi fıkrasına göre kapatmayı düşünüyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı akademik liselerde % 30, mesleki liselerde % 70 okullaşma oranını hedeflemektedir. Demirci’de öğrencilerin yüzde 45’i yani Anadolu liselerinde, yüzde 55’i meslek liselerinde eğitim görmektedir. Demirci Halıkent Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki liselerdeki okullaşma oranını yakalama amacıyla mı kapatılmaktadır? 2014 yılında Demirci Halıkent Anadolu Lisesi mezunlarının üniversiteye yerleşme oranı yüzde 56, lisans programlarına yerleşme oranı yüzde 46’dır. Bu oran Demirci şartlarında oldukça başarılı bir orandır. Bu oranı başarısız olarak değerlendirip Demirci Halıkent Anadolu Lisesini kapatma gerekçesi olarak sunmak bilimsel gerçeklerle bağdaşmakta mıdır? Demirci Anadolu Lisesinin üniversite sınavlarındaki başarı oranını bilimsel gerçekler dışında başarısız olarak nitelendirerek, Demirci ile özdeşleşen bu okulu kapatmak yerine Demirci Anadolu Lisesindeki eğitimin kalitesini artırmayı düşünüyor musunuz?” dedi.

Eğitim Şehri Demirci’ye Fen Lisesi veya Sosyal Bilimler Lisesi Açılmalıdır.
Demirci’ye fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi açılmasını isteyen MHP’li AKÇAY, “ 2015-2016 eğitim öğretim döneminde Demirci’deki ortaokulları bitiren ve TEOG sınavına giren 545 öğrenciden 45’i Fen Liselerine, 495’i Akademik ve meslek liselerine yerleşirken sadece 5 öğrenci başarısız olmuştur. Akademik ve meslek liselerine yerleştirilen öğrencilerden yaklaşık 50’si fen liselerine yerleştirilebilecek puan olan 450 ve üzerinde puan almasına rağmen Demirci’de Fen Lisesi olmaması ve ailelerin maddi sorunları nedeniyle bu öğrenciler fen liseleri yerine akademik ve meslek liselerini tercih etmişlerdir. Eğitim nedeniyle göçü önlemek ve yıllardır eğitim şehri olarak tanımlanan Demirci’yi eğitim alanında cazibe merkezi haline getirmek için Demirci’ye Fen Lisesi açmayı düşünüyor musunuz? Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinin fen lisesi veya sosyal bilimler lisesine dönüştürülmesinin Demirci’deki eğitimin başarı çıtasını daha da yükseltecektir. Demirci’deki eğitimin başarı çıtasını yükseltmek ve Demirciden eğitim kaynaklı göçleri önlemek için Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesini fen lisesi veya sosyal bilimler lisesine dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Demirci Eğitim Fakültesinin gece bölümleri neden kapatılmıştır
Demirci ilçemiz yıllardır iç göç vermektedir. Nitekim 1965 yılında 42.485 olan Demirci’nin nüfusu 2015 yılında 42.278’dir. Demirci ekonomisinin temel taşlarından biri de Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesidir. 2 Aralık 1964 tarihinde “Demirci İlk öğretmen Okulu” olarak eğitim ve öğretime başlayan Celal Bayar Üniversite Demirci Eğitim Fakültesinde sınıf öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerde yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görürken gece bölümünün kapanmasıyla öğrenci sayısı yaklaşık 3 bine düşmüştür. Bu da Demirci ilçemizin ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Demirci Eğitim Fakültesinin gece bölümleri neden kapatılmıştır. Demirci Eğitim Fakültesine başka bölümler açarak Demirci ekonomisini ve Demirci’nin sosyal çehresini canlandırmayı düşünüyor musunuz? ” diye sordu.

Demirci Eğitim Fakültesinin Manisa merkeze taşınacağına yönelik iddialar doğru mudur?
Demirci Eğitim Fakültesinin Manisa’ya taşınacağına yönelik iddiaları gündeme getiren AKÇAY, “Demirci Eğitim Fakültesinin Manisa merkeze taşınacağına yönelik iddialar doğru mudur? Demirci Eğitim Fakültesinin Manisa merkeze taşınmasının eğitim şehri olarak tanımlanan Demirci’nin ekonomisine ve sosyal yaşamına etkisi ne olacaktır?” diye sordu.

Halıcılık İleri Teknoloji Enstitüsü, Halıcılık Araştırma Enstitüsü, Halıcılık ve Dokuma Fakültesi veya Yüksekokulu kurmayı düşünüyor musunuz?
Halılarıyla tanınan Demirci’ye Halıcılık İleri Teknoloji Enstitüsü, Halıcılık Araştırma Enstitüsü, Halıcılık ve Dokuma Fakültesiveya Yüksekokulu kurulmasını isteyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY, “ Yaklaşık 10 bin el tezgâhı bulunan Demirci ilçesinde halıcılık yüzyıllardır en önemli geçim kaynaklarından biridir. Halıcılık ve yün sektörünün gelişmiş olduğu Demirci ilçemizde Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde ‘ Halıcılık İleri Teknoloji Enstitüsü veya Halıcılık Araştırma Enstitüsü kurmayı düşünüyor musunuz? Halıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla Demirci ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde fakülte veya yüksekokul açmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>