Meclis genel kurulunda Soma’da işten çıkarılan madenciler ve kıdem tazminatı ödenmeyen madencilere dair konuşma yaptım:

Milletvekili Erkan Akcay

Meclis genel kurulunda Soma’da işten çıkarılan madenciler ve kıdem tazminatı ödenmeyen madencilere dair konuşma yaptım:

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Manisa Soma’da Ege Linyitleri İşletmesine taşeron iş yapan bir limited şirketi yeni yapılan ihaleyi kaybetmiştir ve yeni firma da ihaleyi aldıktan sonra daha önceki firmanın çalıştırdığı 290 işçiden 70’inin işine son vermiştir. İşine son verilen bu işçiler, fiilî çalışma süresini doldurup yaşı bekleyen işçilerdir. Dolayısıyla, firmanın 70 işçinin işine son vermesinin asıl nedeni, bu çalışanların kısa bir süre sonra emeklilik hakkını kazanacak olmasıdır.

Mübarek ramazan ayında bu işçilerimizin sadece fiilî çalışma sürelerini doldurdukları ve yaşı bekleyip kısa bir süre sonra emekli olacakları için işten çıkarılmalarını doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Bu, çok yanlış bir uygulamadır ve Hükûmetin de işten çıkarılan bu madencilerimize bütün ümitsizliğime rağmen sahip çıkmalarını diliyor ve bekliyorum.

Bu vesileyle hatırlatmak istiyorum ki 1 Aralık 2010 tarihinde işine son verilen 2.831 maden işçisinin kıdem tazminatları hâlen ödenmemiştir.

7 Haziran seçimleri öncesi seçim oyunu olarak bunlara yaklaşık yüzde 10 tutarı bir kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır ancak o günden bugüne bu ödemeler yapılmamıştır. Oysa, 2014 yılında, burada, Genel Kurulda bütün partilerin de eleştirilerine rağmen desteklediğimiz bir düzenleme de yapılmasına rağmen ilgili firmanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndaki mal varlığından temin edilerek işçilere bu kıdem tazminatı ödeneceği, bir kanun hükmü olmasına rağmen aradan geçen bunca uzun zamana rağmen maalesef bu tazminatlar ödenmemiştir. Kıdem tazminatlarının da bir an evvel ödenmesi, gerekirse Mecliste yeni bir düzenleme yapılarak Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödendikten sonra firmaya rücu edilmesi gibi bir uygulamaya da geçilebilmesini ümit ediyor, teşekkür ediyorum.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>