DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE…

yerinden 2

Meclis genel kurulunda Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle bir konuşma yaptım:

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dün, Dünya Mülteciler Günü’ydü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin raporuna göre, dünya genelindeki mülteci sayısı 21 milyonu aşmıştır. Dünyadaki mültecilerin yaklaşık yüzde 23’ü, 4 milyon 900 bini Suriye kaynaklıdır.

Suriye’deki iç savaş kaynaklı mülteci sorunu ülkemizi çok derinden etkilemektedir. Ne yazıktır ki ülkemizdeki mülteci sorunu giderek çetrefilleşmekte ve deyim yerindeyse çatallaşmaktadır.

Türk milleti, alicenap ve misafirperver bir millettir; sofrasını paylaşmaktan hiçbir zaman kaçınmaz ve mağdurları kucaklamaktan da memnun olur, tarihî geçmişi de bunun yüzlerce örneğiyle doludur. Ancak, kontrol altına alınamayan, makul sınırları aşan mülteci sayısı sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlara yol açmaktadır. Bu sorun alanlarından biri de asayiş ve güvenliktir.

Bilimsel araştırmalar, Suriyelilerin demografik verileri bulundukları kentin sosyal dokusundan farklılaştıkça yerel halkın Suriyelileri tehdit olarak görme ve güvensizlik hissinin arttığına dikkat çekmektedir. Bu durum, bazı illerde etnik ve mezhebi kutuplaşmaları körükleme potansiyeline sahiptir.

Mülteci sorunu bir dış politika aracı olmanın ötesinde ülkemizde önemli sosyolojik ve demografik sorunlara gebedir. Hükûmet, mülteci sorununu tüm yönleriyle analiz edip muhtemel sorunlar ortaya çıkmadan çözüm üretmek zorundadır.

Ülkemizdeki mülteci sorunu sağlık sektörüne de sirayet etmiştir. Ülkemizdeki mülteciler merdiven altı klinikler açarak sağlık sektöründe faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu kliniklerde sahte diplomalarla çalışanların olduğu da iddia edilmektedir. Merdiven altı sağlık hizmetleri ülkemizde genel toplum sağlığını da tehdit ediyor. Hükûmetin bu yönde bir inceleme ve çalışması var mıdır merak ediyoruz. Eğer yoksa Hükûmet yabancı hekim politikası doğrultusunda bu kliniklere göz mü yummaktadır?

Teşekkür ederim.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>