15 Temmuz darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı meclis genel kurulunda yapmış olduğum konuşma

MRLL4432

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı meclis genel kurulunda yapmış olduğum konuşma:

BAŞKAN –Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Manisa Milletvekili Sayın Erkan Akçay.

Buyurun efendim. (Alkışlar)

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla, şerefle, şanla selamlıyorum. (Alkışlar)

Bütün milletimize, Türkiye’mize, Türkiye Cumhuriyeti’mize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün kurumlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet teşkilatlarımıza geçmiş olsun.

Ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde bu elim, vahim, korkunç darbe teşebbüsü içerisinde bulunanlar yüce Türk yargısı önünde hak ettikleri cezaya hukukun gerektirdiği şekilde çarptırılırlar. Yine temenni ederim ki tekrar bu tür darbe teşebbüsleriyle her ne suretle olursa olsun, hangi yöntemle olursa olsun karşılaşmayız.

Fiilî durum yaratarak millet egemenliğine ve milletin hukukuna darbe yapmak isteyenler bu teşebbüslerinde başarılı olamamışlardır.

Aziz milletimizin kararlı duruşu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin aziz milletimizin kendisine verdiği yetkiyi bihakkın temsil etmek suretiyle gösterdiği duruş ve tepkiyle 1920’nin 23 Nisanında bu Meclisi açan atalarına layık olarak gerekli tepkiyi göstermiş, demokrasiye, hukuka ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kararlı bir şekilde sahip çıkmıştır. Biz milletvekilleri, milletvekilleri olarak çocuklarımıza ve torunlarımıza bu şerefi miras olarak devredeceğiz. Bu miras bugün katbekat artmaştır.

Allah’ımıza hamdolsun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin duruşu ve kararlılığı milletimizin arzusu doğrultusunda olmuş ve milletimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi de ülkemize, milletimize, demokrasimize, hukukumuza sahip çıkmıştır.

Tabii, bundan sonraki süreçte, nasıl bugün hep beraber, iktidarıyla ve muhalefetiyle bir ve beraber olarak tartışmasız bir şekilde Meclisimize sahip çıkmış, darbenin karşısında canımız pahasına karşı durmuş isek, bundan sonra da bu tür olayların yaşanmaması için, hukukun ve demokrasinin daha da kökleşmesi ve oldubitti fiilî durumların yaratılmaması için el birliği, iş birliği yapma ihtiyacımız vardır.

Bu olayın aynı zamanda aziz milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmeye vesile olması için bizlere de büyük gayret düşmektedir. Bugünden sonrasını da, bundan sonraki adımları da yine hukuk ve demokrasi için atmak durumundayız.

Demokrasimizi daha da güçlendirmek zorundayız çünkü bu vatan, bu ülke hepimizin ve etrafımızda uzak yakın ne gibi tehlikelerin bizi sarmalamaya çalıştığını ve tehlikelerin uç vermeye başladığını hepimiz gayet iyi biliyoruz.

Merhum Mehmet Akif Ersoy’un ifade ettiği gibi, bin kıssa bir hisse vermezse olmaz ama bugünkü alınacak hisse belki de bin kıssanın vereceği hissedir ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyorum.

Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük bir kinle, düşmanca bir tutumla -aziz milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesindeki bir kısım darbeci unsurların eline geçen uçaklarla bombalanmıştır. Bu çok vahim bir hadisedir. Bunun idraki öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki günlerde daha da net ve iyi bir şekilde anlaşılacaktır.

Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan tekrar bütün siyasi aktörlere, başta kendimize olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlere, yasama mensuplarına, yargı mensuplarına, yürütme mensuplarına ve aziz vatandaşlarımıza birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde sakin, soğukkanlı bir şekilde demokrasimize, millet egemenliğine ve hukukumuza canımız pahasına sahip çıkma kararlılığıyla nice saadetli, mutlu yıllar temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN – Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay’a teşekkür ediyorum.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>