VERGİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE…

genel kurul 1

Vergi Haftası münasebetiyle TBMM’de bir konuşma yaptım:

ERKAN AKÇAY (Manisa) -Bugün Vergi Haftası’nın başlangıcıdır. Vergi mükelleflerinin, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin Vergi Haftası’nı kutluyorum.

Vergi, devlet-vatandaş ilişkilerinin uyumlu, düzenli, saydam ve gönüllü olması için önem arz etmektedir. Verginin adil olması, toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi, vergi bilincinin geliştirilerek gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması her geçen gün daha önemli hâle gelmiştir. Verginin adaletli, sağlıklı ve düzenli bir şekilde toplanabilmesi için vergi sisteminin ekonomiyle uyumlu olması, “adalet”, “eşitlik” ve “genellik” ilkelerine uygun olması gerekmektedir.

Vergi sistemimizdeki bozukluk nedeniyle vergi yükü toplum içinde maalesef adil olarak dağılmamaktadır. Yeterince vergi toplayamayan devlet sürekli olarak dolaylı vergileri artırma veya borçlanma yoluna gidecektir.

Yani, insanlar kazançları nispetinde değil harcamaları üzerinden vergilendirilmektedir. Bu, vergi adaleti bakımından haksız bir durumdur. Vergi yükü, büyük ölçüde, kıt kanaat geçinen milyonlarca dar gelirli vatandaş, esnaf ve çiftçi üzerine kalmaktadır.

Bu vesileyle şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın da bir an önce yasalaşarak yürürlüğe girmesini ve biraz evvel bahsettiğim vergi adaletini tesis bakımından mesafe alınmasını diliyor, teşekkür ediyorum.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>