MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY’IN ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINA İLİŞKİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ÖNERGESİ İÇİN YAPTIĞI KONUŞMA 07.11.2017

2
MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılmasıyla ilgili, bütün siyasi parti grupları olarak vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerine söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, asmanın gen merkezi olan Türkiye köklü bağcılık kültürüne sahiptir. Dünyadaki 10 binden fazla üzüm çeşidinin 1.200’den fazlası ülkemizde yetiştirilmektedir. Türkiye’de 480 bin hektar bağ alanında yaklaşık 4 milyon 200 bin ton üzüm üretilmektedir. Türkiye toplam üzüm üretimi bakımından dünyada 6’ncı sıradadır. Her yıl ortalama 250 bin ton çekirdeksiz kurum üzüm üretilmektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünya 1’incisi olan ülkemiz, ihracatta da yüzde 45’lik payla 1’inci sıradadır. Tarımsal ihracatımızda üzüm ilk üç sırada yer almaktadır. Kuru üzüm ihracatından her yıl ortalama 450-500 milyon dolar, yaş üzüm ihracatından da 150-200 milyon dolar döviz geliri elde edilmektedir.

Bağcılığın geliştirilmesi, her şeyden önce, elde edilen ürünün taze veya işlenmiş olarak iç ve dış pazarlarda değerlendirilmesine bağlıdır. Ülkemizde yaklaşık 200 bin aile üzümden geçimini sağlamaktadır. Üzüm, çiftçilerimizin geçim kaynağı, ekmek kapısı, yaşı ve kurusuyla sofraların ve ekonominin vazgeçilmezleri arasındadır. Üzüm üreticisi ne yazık ki üzgündür, hüzünlüdür; maliyetler artmakta, emeğinin karşılığını alamamaktadır.

2017 yılı Ağustos ayında 5 lira 40 kuruş olan kuru üzüm, 2017 yılı Eylül başlarında 3 lira 20 kuruşa düşmüştür. Bugün itibarıyla 9 numara kuru üzüm, ticaret borsasında 4 lira 20 kuruş iken piyasada 3 lira 95 kuruştur. Kilogram maliyeti 3 lira 75 kuruş olan kuru üzümün taban fiyatı 4 lira olarak açıklanmıştır. Bu fiyat ne yazık ki üzüm üreticisini memnun etmemiştir. Belirlenen fiyat üzerinden üzüm alımının yapılması belki uzun vadede fiyatları artırabilir ancak çiftçilerimizin bu kadar bekleyecek hâlleri yoktur. Fiyat istikrarsızlığı yüzünden üzüm üreticileri zor durumdadır. Üzüm üreticisinin, alın terinin karşılığını alabilmesi için bu yıl kuru üzüm için beklenen fiyatın en az 5 lira olduğunu belirtmek istiyorum. Geçici ve yetersiz çözümlerle uğraşmak yerine çiftçimizin beklentisini karşılayacak bir fiyatın acilen oluşturulması, köklü ve sistemik bir çözümün getirilmesi gerekiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuşmam vesilesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak da bazı önerilerimizi dile getirmek istiyorum. Tarımsal ihracatta ilk üç ürün arasında yer alan ve her yıl ortalama 650-700 milyon dolar döviz girdisi sağlayan üzüm mutlaka destekleme kapsamına alınmalıdır. Üzüm üreticileri TARİŞ’in kuru üzüm fiyatına göre yaş üzüm fiyatlarını belirlemektedir. Üzümler ağustos ayında toplanmaya başlanırken TARİŞ kuru üzüm fiyatını eylül ayında açıklamaktadır. Fiyatların geç açıklanması, olgunlaşmamış üzümlerin ihraç edilmesi ve ihracat teşvikinin düşük olması nedeniyle yaş üzüm fiyatları düşmektedir. Bu nedenle, borç içindeki üzüm üreticisi fiyatlar açıklanmadan elindeki üzümü açığa dökmektedir. Bu da üzüm fiyatlarını düşürmektedir. Bu nedenle kuru üzüm fiyatı en geç ağustos ayının ilk haftasında açıklanmalıdır.

TARİŞ kaynak yetersizliği nedeniyle piyasayı regüle edecek alım yapamadığı için üzüm fiyatları düşüyor. TARİŞ’e üzüm alımında kullanılmak üzere kaynak aktarılmalıdır. Bu mümkün olmazsa Toprak Mahsulleri Ofisi benzeri bir müdahale kurumu oluşturularak üzüm alımında yetkilendirilmelidir. Her hasat dönemi öncesinde üzüm rekoltesinin yüksek olduğu yönünde spekülasyonlar yapılarak üzüm fiyatları düşürülmektedir. Rekolte spekülasyonunu

nlemek için devlet müdahil olmalıdır. Rekolte hesap ve tahmini tarım il müdürlükleri, çiftçiler, ziraat odaları, Bağcılık Enstitüsü, TARİŞ, ticaret borsaları ve ihracatçılardan oluşacak bir komisyon tarafından belirlenmelidir. Bu komisyonun üyeleri arasından, üzüm müdahale kurumu kurularak üzümdeki fiyat dalgalanmaları önlenmelidir.Üzüm rekoltesinin yüksek olduğu yıllarda üretici, maliyetin altında üzüm satmakta veya ürün bağda kalmaktadır. Bu nedenle, öncelikle üretim planlaması ve fizikî planlama yapılmalıdır.

İhtisas borsaları oluşturulmadığı ya da mevcut borsalara işlerlik kazandırılamadığı için üzümün serbest piyasada gerçek fiyatı oluşmamaktadır. Üzümün serbest piyasada gerçek fiyatının oluşabilmesi için ihtisas borsaları oluşturulmalı ya da mevcut borsalara işlerlik kazandırılmalıdır. Ticaret borsaları, tescil kurumu olmaktan kurtarılmalıdır.

Üzüm üretiminde oluşan arz fazlalıkları için dış pazarlar çeşitlendirilmeli, alternatif tüketim imkânları geliştirilmelidir. Lisanslı depoculuk sistemi kurulmalı ve depolama maliyeti desteklenmelidir. Üzüm üretimi, havza bazlı üretim kapsamında değerlendirilmeli ve üzüm destekleme kapsamına alınmalıdır.

Okul Üzümü Projesi’ne devam edilmelidir.

TARSİM sigortaları teşvik edilerek tüm afetler risk kapsamına alınmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi veya Tarım Kredi Kooperatiflerinin pazarlama ağıyla kuru üzümün ülke geneline dağıtımı ve satışı yapılmalıdır.

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimizin ucuz elektrik kullanmaları sağlanmalıdır.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve üretim artışının sağlanması amacıyla tarımsal üretimde kullanılan mazot, gübre, ilaç, tohum, fide gibi temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV ya kaldırılmalı ya da hafifletilmelidir. Destek primleri sadece ihracatçıya değil üreticiye de verilmelidir.

Kaçak üzümler hem iç piyasada fiyatın düşmesine neden olmakta hem de Türk üzümünün içine karıştırılarak yurt dışına satılıp kalitemizi tehdit etmektedir. Bu nedenle, özellikle serbest bölgeler üzerinden kaçak üzüm ihracatının engellenmesine yönelik denetimler artırılmalıdır.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, bağcılıktan geçimini sağlayan yüz binlerce ailenin gelir ve refah düzeyinin artırılması ve üreticilerimizin diğer ülke üreticileriyle rekabet edebilmesi için bağcılık sektöründe karşılaşılan sorunların bir an önce çözülmesi için Meclis araştırma komisyonu kurulması çok yerinde bir karar olmuştur. Bu nedenle, bu konuda mutabakata varan ve destek veren bütün siyasi parti gruplarına ve değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, ayrıca, geçtiğimiz ay bu üzüm konusu gündeme geldiğinde Manisa’ya teşrif ederek yerinde inceleme ve tespitler yapan Sayın Tarım Bakanına da çok teşekkür ediyorum.

Kurulacak olan komisyonun ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP, AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>