MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan AKÇAY’ın Cemal Kaşıkçı Vakasına İlişkin TBMM Genel Kurulunda Yapmış Oldukları Konuşma 24.10.2018

MRLL4526.psd-1

 

 

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hadisesiyle ilgili vermiş olduğu grup önerisi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Yaklaşık üç haftadır Türkiye ve dünya kamuoyu bu Cemal Kaşıkçı hadisesiyle meşguldür. 2 Ekimde kendi ülkesinin İstanbul’daki Suudi Konsolosluğuna giren bu gazeteci bir daha çıkamamıştır ve akıbeti de meçhuldür. Ancak yansıyan bilgilere göre de çok vahşi bir şekilde bu Suudi Konsolosluğunda katledildiğine ilişkin ciddi emarelerin de mevcut olduğu anlaşılıyor.

 

Tabii, bu hadiseyi öncelikle insani, sonra uluslararası ilişkiler, hukuki ve kriminal yönüyle ele almakta ve tasnif etmekte büyük fayda var. İnsani olarak bu vaka vahşet derecesinde bir cinayet olduğu izlenimi vermektedir. Zannediyorum bu önümüzdeki kısa zaman içerisinde de buna ilişkin bilgiler ortaya çıkacaktır. Meselenin uluslararası boyutunda da şunu gözden uzak tutmamak gerekir ki uluslararası bazı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının iş birliği hâlinde çok ciddi komplike bir operasyonun olduğu izlenimi de mevcuttur. En basitinden, Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için Amerika’daki Washington Konsolosluğuna müracaat etmesine rağmen hem Amerika hem İngiltere konsoloslukları tarafından İstanbul Konsolosluğuna yönlendirilmesi son derece üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu gelişme suç mahalli olarak İstanbul’un özellikle seçildiği kanaatini bizde uyandırmaktadır ve bu durum hangi karanlık akla hizmet etmektedir, hangi karanlık senaryoların bir sonucudur, üzerinde durulması ve açıklanması gereken bir husustur.

 

Oyun içinde oyun vardır, saman altından su yürütülmektedir ve bu hadisenin âdeta Türkiye’de işlenmesinin bizzat planlandığı ve Türkiye’nin de hedef alındığı izlenimi ve şüphesi de bizde mevcuttur. Kaşıkçı’nın ilişkileri de bu arada belli değildir, bildiğimiz, sadece “Suudi muhalif genel gazeteci” diyor genel tanımlama itibarıyla ama Kaşıkçı’nın perde gerisindeki uluslararası ilişkileri nedir, o konuda da fazla bir bilgimiz yok ve veliaht Prens Selman da bu cinayetin neresindedir, bunlar, üzerinde durulması gereken hususlar.

 

Ayrıca, uluslararası hukuk bakımından Viyana Sözleşmesi’ni dikkate aldığımızda “Konsolosluk binaları, konsolosluk görevlilerinin yerine getirilmesiyle kabili telif olmayacak şekilde kullanılamayacak, konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları ancak ağır bir suç hâlinde ve yetkili adli makamların kararıyla olur.” demektedir.

 

Ağır bir suç işlenmiştir, Suudi Konsolosluğu da bu konsolosluk faaliyetiyle telif edilemeyecek ağır bir cinayetin işlendiği bir mahal hâline gelmiştir. Buna ilişkin gerekli işlemlerin de gecikmeden yapılması gerekirdi ve gerekmektedir.

 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>