MADEN TASARISI VE SOMA’YLA İLGİLİ TBMM GENEL KURULUNDA YAPMIŞ OLDUĞU KONUŞMA

erkan-akcay-tbmm-gk-1

“AKP BİR YETKİ FETİŞİSTİ HALİNE GELDİ”

MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu tasarı bazı yetkileri düzenliyor ama her nedense sorumlulukları düzenlemiyor. Daha evvel defalarca ifade ettik, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı artık âdeta bir yetki fetişisti hâline geldi. Bunu özellikle ifade ediyorum. Yetki, yetki, yetki… Yetkiye doymuyor ama sorumluluğu görünce bir tazı gibi kaçıyor. Sorumluluktan kaçmayın. Yetki varsa sorumluluk da vardır. Bu tasarı aynı zamanda iktidarın bir sorumluluktan kaçma düzenlemesidir.

Bir de plansız programsızlık hâkim. Hükûmet dediğin, Bakanlık dediğin bir plan, program içerisinde çalışır; planlama yapar, örgütleme yapar, onun dışında, kadrolama yapar, denetleme yapar yani yönetim fonksiyonlarını yerine getirir ama başta plan yok.

Plan ve Bütçe Komisyonuna teklif hâlinde bir madde getirildi. Plan ve Bütçe Komisyonunda şu anda bir sağlık bilimleri üniversitesi kurulması görüşülüyor. Millî Eğitim Komisyonunda ayrı bir üniversite kuruluşu düzenlemesi vardır. Yani, plan yok, program yok, hesap yok, kitap yok, durum bu.

“SOMA’DA İŞTEN ATILAN İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?”

Soma’da 1 Aralıkta 2.831 maden işçisi telefon mesajlarıyla işten atıldı. Şu elimde gördüğünüz not maden işçilerinin elinden çıkma, bizzat onların kaleme aldığı ve bana verdikleri talep. Bir an evvel tazminatlarının ödenmesini istiyor işçilerimiz. Peki, ona ilişkin düzenlemeyi ne zaman yapacak bu Hükûmet? En kısa zamanda iş yerlerinin -yani madenlerinin- güvenli bir şekilde açılmasını ve çalışmaya başlamak istiyorlar. Kredi ve kredi kartı borçları var; bunların bir süre ertelenmesi gerekir. Ve “Ermenek’teki işçiler gibi bizlerin de…” diyor, kamuda istihdam edilmelerini bekliyorlar. Kazadan, 13 Mayıstaki faciadan zarar gören ailelerin mensupları müracaatlarını yaptı, daha istihdamları yapılmadı. İşten atılan işçilerin durumları ne olacak?

Sayın Hükûmet, unutmayın ki İŞKUR kapsamında, toplum yararına uygulamalar çerçevesinde dokuz aylığına da olsa Şanlıurfa’da 10 bin kişiyi işe aldığınızı, istihdam ettiğinizi de biliyoruz ve takip ediyoruz. İşçilerimizin istihdamına ilişkin düzenlemeleri de yapmanız gerekir.

Ramazan ayında yer altında maden işçisiyle iftar açmadınız mı Sayın Bakan? Bu maden ocaklarını öve öve bitiremediniz. Maden faciaları oldu, işçiler işten atıldı; işçilerin yanında göremiyoruz sizi. Hükümetiniz ne yapmak istiyor? Bunları açıkça anlatmanız lazım.

“25 ARALIK 2013’TE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA 121 İŞÇİ ŞİKÂYETTE BULUNUYOR. ŞİKAYETLERİ SÜMEN ALTI ETMİŞ, HİÇBİR ÇÖZÜM ÜRETMEMİŞSİNİZ”

Soma Yırca’da termik santral yapılması için birtakım ihaleler, kamulaştırmalar yaptınız ve firmayla halkı karşı karşıya getirdi Hükûmetiniz, siz getirdiniz. Buna ne hakkınız var?

İhalesiz, hukuksuz, yönetim kurulu kararı olmaksızın süre uzatımları, vesaireler, bunları daha önce de gündeme getirdik, önümüzdeki günlerde de tekrar gündeme getireceğiz.

Facialar oluyor, hayatlar kayboluyor, ocaklar sönüyor, ondan sonra taziye ziyareti, “Ya bir mektup yazsaydınız, keşke şu madenlerin durumunu bize anlatsaydınız.” diyorsunuz. Yani, Türkiye’nin şahsi ve keyfî bir yönetim altına girdiğini bu davranışlarıyla iktidar sahibi kişiler, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Hükûmet mensupları ortaya koyuyorlar. 804 işçi iki aylık maaşlarını alamadığı için Uyar Madenciliği 2012 yılında şikâyet etmiş. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapmamışsınız. Daha nasıl mektup yazacak vatandaş ve işçiler size? 25 Aralık 2013’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 121 işçi şikâyette bulunuyor. Şikayetleri sümen altı etmiş, hiçbir çözüm üretmemişsiniz. İşte mektubu yazmış işçi size. Sadece 2009-2013 yılları arasında Darkale Maden Ocağı’nda 1.120 maden kazası meydana geliyor, aldığınız bir tedbir yok.

“SOMA ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU NİYE DİKKAYE ALMIYORSUNUZ?”

Çok önemli bir husus daha: Bu plansız programsızlığın ve hesapsız kitapsız böyle yasama faaliyeti ve icraat yapmanın en büyük örneklerinden birisi de bu kanun tasarısıdır. Soma Komisyonu çalışmasını titiz bir şekilde yaptı, noksanlıklarıyla beraber ama çok ciddi bir rapor ortaya konuldu. Bütün noksanlıklarına rağmen muhalefet olarak ciddi bir katkı vermeye de çalıştık. O noksanlıkta özünde sadece Hükûmeti bu kazadan, kazadaki sorumluluğundan sıyırma gayreti vardı, onları da dile getiririz. Fakat diğer hususlarda Enerji Bakanlığı bu kanun düzenlemelerini niye dikkate almaz? Türkiye Büyük Millet Meclisinde Soma araştırma komisyonunun raporunu niye dikkate almıyorsunuz iktidar olarak? Bu tamamen kınanması gereken bir durumdur.

Raporda madencilik sektöründeki temel sorunlar, denetimden maden işletmeciliğine, redevans ve hizmet alımı uygulamasından taşeron uygulamalarına, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili altyapı sorunlarından madencilik sektöründe bütüncül, bilimsel ve teknik yaklaşımdan kaynaklanan sorunlar ayrıntılı olarak dile getirildi. Ve bu raporların sonuçlarının incelenmesi ve önerilerin değerlendirilmesi gerekirken, bu tasarı hazırlanırken ve Komisyondaki nihai biçimi verilirken bu çalışmaların ve yapılan değişiklik önerilerinin tamamına yakını göz ardı edilmiştir.

Yaşanan her büyük maden kazasından sonra mevzuat değişikliği yapılıyor ancak gerçek sorunlara bir türlü dokunulmuyor.

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>