DOÇENTLERİN KADRO VE ÖZLÜK SORUNLARI ÇÖZÜLECEK Mİ? (26.02.2015-www.memurunyeri.com)

erkan-akcay21

akademik-3Üniversitelerde görev yapan akademik personelden özellikle doçent unvanlı olanların, kadro verilmediği için araştırma görevlisi gibi kadrolarda istihdam edildiği ve özlük haklarından kaynaklanan çeşitli sorunları olduğundan hareketle soru önergesi verildi.

Milletvekili Erkan AKÇAY tarafından verilen ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından cevaplandırılması istenen soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

Üniversitelerde kadro sorunu akademik gelişmenin önünü tıkar bir niteliğe bürünür hale gelmiştir. Özellikle akademik unvanı doçentlik olmasına rağmen kadro unvanı verilmeyen ve araştırma görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilen akademik personelin maaş ve özlük haklarından kaynaklanan sorunları bulunmaktadır.

Ülkemizde doçent unvanı diğer tüm akademik unvanlardan farklı olarak Üniversitelerarası Kurul tarafından verilmektedir. Bu denli bir merkezi program ile verilen doçentlik unvanı diğer akademik unvanlara göre objektif bir başarı unvanı olması sebebiyle akademisyenlerin mesleki kariyerlerinin en önemli aşamasıdır.

Akademik olarak doçentlik unvanını kazanan bir kişinin en büyük beklentisi bağlı bulunduğu üniversite tarafından da bu unvanın kabul edilmesidir. Ancak uygulamanın bu yönde olmaması akademik olarak doçent unvanı olan kişileri mağdur etmektedir. Bu yönde İdare Mahkemeleri tarafından alınan kararlar da mevcuttur. Örneğin, Ankara 4’üncü İdare Mahkemesinin 2011/1585 esas no’lu ve 2011/2059 karar no’lu kararında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 5 inci maddesinde “Üniversite öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır.” düzenlemesine atıfla akademik unvanı doçent olmasına rağmen kadro unvanı doçent olmayan akademik personel için ek gösterge ve maaş farklarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi hüküm altına alınmıştır. Sivas İdare Mahkemesinin 2012/6 esas no’lu ve 2012/376 karar no’lu kararında doçent unvanını almış olmanın bu unvan için öngörülen ek gösterge rakamından yararlanmak için yeterli olduğu, ayrıca doçent kadrosuna atanılmış olmasının gerekmediği ifade edilmiştir. Yine İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesinin 2012/142 esas no’lu ve 2012/1429 karar no’lu kararında, doçent unvanı alan kişi için öngörülen ek gösterge üzerinden maaş ve buna bağlı mali hakların ödenmesi, doçent kadrosuna atanmamış olsa dahi doçent unvanına bağlı olarak fiilen bu unvanın gerektirdiği işleri yürütmesine dikkat çekilerek doçentlik unvanı için öngörülen ek göstergeden ve doçent unvanı için belirlenen mali hakların ödenmesine hüküm verilmiştir.

Buna göre;

1. Ülkemizdeki üniversitelerde akademik unvanı doçent olmasına rağmen doçentlik dışındaki kadrolarda istihdam edilen akademik personel sayısı nedir?

2. Bu personelin akademik kadro farklılığından dolayı ek gösterge ve maaşlarından oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir ve ne zaman sonuçlanacaktır?

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>