MHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AKÇAY : “KAMUDAKİ ENGELLİ MEMUR KONTENJANININ YÜZDE 41’İ BOŞ”

erkan-akcay-tbmm-gk-1

23 Mart 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda ENGELLİLERİN İSTİHDAMI hakkında yapmış olduğum konuşma metni şu şekildedir:

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; engelli vatandaşlarımızın istihdam sorunlarının tespiti ve çözülmesi amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz Meclis araştırması önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, modern devletin en önemli görevlerinden biri engelli bireylerin haklarını geliştirmek, yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirmesini sağlamak, onların eşit fırsatlara sahip olmalarını güvence altına almak ve engellilerimizin ekonomik ve sosyal refahını sağlamaktır. Ancak, ülkemizde engellilerle ilgili hizmetler farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir ve bunlar arasında bir iş birliği ve koordinasyon yoktur. Bu nedenle, ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar her alanda onlarca sorun yaşamasına rağmen bir türlü engellilerle ilgili bir millî politika oluşturulması sağlanamamıştır.

Türkiye’de engellilerle ilgili olarak en son çalışma Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 çalışmasıdır. On üç yıllık AKP iktidarında engellilerle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Sadece 2010 yılında Engelliler Veri Tabanındaki engelli vatandaşlarımızla ilgili Engellilerin Sorun ve Beklentileri 2010 çalışması yapılmıştır. Kadın ve aileden sorumlu bakanlar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları açıklamalarında işte bu 2002 yılında engellilerle ilgili yapılan çalışma sonuçlarını kullanmaktadırlar ve o çalışmalara dayanmaktadırlar. Dolayısıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri sorumluluk alanındaki engelli vatandaşların sayısını, engel durumunu, eğitim, sağlık ve istihdam durumunu bilememektedirler. Engelli örgütlerinin devlet desteğiyle hayata geçirmek istedikleri projeler ise “Kaynak yok.” gerekçesiyle geri çevrilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bina ve araç kirasına milyonlarca lira harcayacağına öncelikle Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesini artırmalıdır. Özellikle son haftalarda kamuoyuna yansıyan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmet binası için aylık 850 bin lira, yıllık 10 milyon 200 bin lira bir kira ödemesi yapılmaktadır ve bu binanın sahibi Bayraktar İnşaat bu kira bedelinin de çok düşük olduğunu söyleyebilmektedir. Oysa 10 milyon 200 bin lira bir bakanlık için gerçekten büyük bir rakamdır.

2002 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre ülkemizdeki engelli nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 12,29’dur. Dolayısıyla, ülkemizdeki engelli vatandaşlarımızın sayısı 10 milyonu geçmiştir.

Engelli vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından birisi de işsizliktir. Engellilerin yüzde 77,8’i iş gücüne dâhil değildir. 2013 ÖMS, yani Özürlü Memur Sınavı verilerine göre, 6.121 boş kadro için 126.175 engelli başvuru yapmış ve 5.926 engelli vatandaşımız yerleştirilmiştir.

Ülkemizde engellilere yönelik istihdam politikaları büyük ölçüde kota tekniğine dayanmaktadır. Kota tekniği, istihdam aşamasına yönelik olmakla beraber istihdam öncesi engellilerin korunması hep ihmal edilmektedir.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı engelli vatandaşlarımızın sayısını dahi bilmiyor”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre kamuda çalıştırılması gereken engelli memur oranı yüzde 3’tür. Devlet Personel Başkanlığının 1 Ocak 2015 verilerine göre, kamuda çalışan memur sayısı 2 milyon 16 bin 768’tir. Kamuda çalıştırılması gereken engelli memur kontenjanı ise 60.371’dir. Kamuda çalışan engelli memur sayısı ise 36.165 kişidir. Yani 24.566 engelli memur kontenjanı boştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile mahallî idareler kadro pozisyonları da bu sayılara dâhil değildir. Engelli memur kontenjanına bu kanunun uygulamasından sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dahi uymamaktadır. Yani 2 bakanlık bu kanun hükümlerine, engelli vatandaşlarımızın istihdamına ilişkin şartlara ve kanun emirlerine uymamaktadır. Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Çalışma Bakanlığında 73 kişilik engelli memur kadrosundan 59’u boştur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 47 engelli memur kontenjanı hâlen boştur.

Engelli istihdamıyla ilgili bir başka sorun da cinsiyet eşitsizliğidir. Devlet Personel Başkanlığının verilerine göre, kamudaki engelli 36.165 memurun 28.184’ü erkek memurken sadece 7.981’i kadındır. Dolayısıyla, engelli personel istihdamında kadınlar yeterince yer alamamaktadır. İş Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre, işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde yüzde 3 engelli işçi, kamu iş yerlerinde ise yüzde 4 engelli işçi çalıştırmak zorundadır. Kamuda çalıştırılması gereken engelli işçi kontenjanı 13.525 kişidir. Kamuda çalışan engelli işçi sayısı 12.515, boş engelli kontenjan sayısı 1.010’dur. Özel sektörde çalıştırılması gereken engelli kontenjanı ise 102 bin kişidir ancak Ağustos 2014 verilerine göre, kamu ve özel sektörde çalışan engelli işçi sayısı 91.378 kişidir ve aradaki fark 10.622 boş işçi kontenjanıdır. Dolasıyla, AKP Hükûmeti 2010 yılının başında bu yılın engelliler yılı olacağını iddia ederek kamudaki açık kadroların tamamının doldurulacağı sözünü vermişti. Ancak görüldüğü gibi, kamuda dahi engelli kontenjanının büyük bölümü boştur. İş Kanunu kapsamında engelli işçilerin istihdamından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. Ancak Türkiye İş Kurumu piyasa iş gücü sunma görevini yürütememekte, sadece kendisine gelen talepler doğrultusunda istihdam görevini sürdürmeye çalışmaktadır. 50’den fazla işçi çalıştıran iş yerleri genel olarak büyük kentlerde ve özellikle sanayi ve hizmet sektörünün gelişmiş olduğu yerleşim bölgelerindedir. Kırsal bölgelerde ve az gelişmiş yörelerde 50’den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinin az olması nedeniyle bu yörelerde yaşayan özürlüler kota sisteminden faydalanamamaktadır. Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırmadığı her ay için İŞKUR tarafından 1.900 lira idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza miktarı caydırıcı olmadığı için, işveren engelli çalıştırma yerine para cezası ödemeyi tercih etmektedir.

Engellilerin istihdamında en önemli yöntemlerinden biri de korumalı iş yerleridir. Korumalı iş yeri, iş gücü piyasasına kazandırılması güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere mesleki rehabilitasyon sağlamak ve istihdam oluşturmak amacıyla, devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yerleridir.

Değerli milletvekilleri, konuşma süremin bitmek üzere olduğu bu saniyelerde, iktidar partisine ve Hükûmete, hazır bu torba kanunları görüştüğümüz bu süreçte, engelli vatandaşlarımızın istihdamı için, bu torba kanunda hemen, derhâl, bugün veya yarın, Meclis çalışmaları bitmeden bir düzenleme yapabiliriz, engelli vatandaşlarımızın istihdamı için bu düzenlemeleri yapmaya Hükûmeti davet ediyorum.

Bu düşüncelerle araştırma önergemizin kabulünü diler, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>