ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM SONRASI İZNİNİN 2 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK OLARAK MECLİS GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNERGE ÜZERİNE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA METNİ

erkan-akcay-tbmm-gk-1

ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUM SONRASI İZNİNİN 2 AYDAN 6 AYA ÇIKARILMASINA YÖNELİK OLARAK MECLİS GENEL KURULUNDA VERMİŞ OLDUĞUMUZ ÖNERGE ÜZERİNE MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA YAPMIŞ OLDUĞUM KONUŞMA METNİ
25.03.2015

25 Mart 2015’i 26 Mart 2015’e bağlayan gece saat 01:15’de meclis genel kurulunda çalışan kadınların doğum sonrası izninin 2 ayan 6 aya çıkarılmasına yönelik olarak vermiş olduğumuz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğum konuşma metni şu şekildedir:

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21’inci maddede verdiğimiz önerge üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu teklifle bir defaya mahsus olmak üzere Türk vatandaşlarına, canlı doğan 1’inci çocuğu için 300; 2’nci çocuğu için 400; 3’üncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılmaktadır. Yeni doğan çocuklar için yapılacak bu yardımlar elbette ki olumludur. Ama mademki olumlu bir şey yaptık, bunu yapmışken tam yapalım. Biz önergemizde de bunu daha uzun süre olarak ön görüyoruz. Neden? dersek değerli milletvekilleri, ülkemizde her geçen yıl nüfus artış hızına göre doğum oranı azalıyor. Yıllar geçtikçe, aslında, Türkiye genç nüfustan orta ve yaşlı nüfusa doğru bir geçiş sürecini yaşıyor.

Nüfus artış hızı 2000 yılında binde 18,3 iken, 2012 yılında binde 12’ye gerilemiştir. Türkiye’nin ortalama yaşı 2008’de 28,5’e, 2012 yılında 30,1’e yükselmiştir. Demografik değişim fırsatından yararlanamayan Türkiye, yaşlandığında gelişmiş ülkelere göre çok daha ağır bedel ödeyecektir. Yaşlı nüfusun getirdiği emeklilik, sağlık ve yaşlı bakım faturası bu bedeli ekonomik olarak daha da ağırlaştıracaktır. Nüfus artış hızının düşmesinde modernleşme ve şehirleşmenin etkisinin yanında, nüfus planlaması, ekonomik zorluklar ve doğum izinlerinin kısa olması etkili olmaktadır. Önergemizde bu çalışan kadınlarımızın doğum izinleriyle ilgili önemli ve son derece makul öneriler getiriyoruz.

İlk kez anne olacaklar veya yeniden anne olmak isteyenler gerek ekonomik gerekse doğum izninin kısalığından dolayı bu kutsal görevi yerine getirememektedirler. Yeni doğan her çocuğun aile bütçesine ek mali külfeti olmaktadır. Önergemizle doğum yapan annelerden yirmi dört ay boyunca gelir vergisi kesilmeyerek aile bütçesine katkı sağlanacak ve doğacak çocuğun ek mali külfeti karşılanarak doğum çalışan kadınlarımız için de teşvik edilmektedir. Doğumun teşvik edilmesi hâlinde ülkemizin nüfus artış hızı, dolayısıyla ülkemizdeki genç nüfus oranı artacak ve ileride, uzun vadede demografik bakımdan bekleyen sıkıntılarla çok daha az karşılaşmış olacağız.

Bilimsel çalışmalara göre, anne sütü, doğumdan sonra ilk altı ay süresince bebeğin fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarını tek başına mükemmel bir şekilde karşılamakta ve anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir. Anne sütünün ve emzirmenin hem bebek hem de anne için başta beslenme olmak üzere; sağlık, bağışıklık, gelişim, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok faydaları vardır. Bu nedenle dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1-8 Ekim tarihleri arası Emzirme Haftası olarak kabul edilmiştir.

Anne sütüyle beslenmenin ileri yaşam sağlığı üzerine çok olumlu etkileri bulunmaktadır. Anne sütü emzirmeyle sağlık harcamaları azalır, çocuk hastalıklarının tedavisindeki iş gücü azalır, iş günü kaybı azalır, izin alma ve para kaybı azalır.

UNICEF ve Dünya Sağlık Teşkilatı bebeklerin doğumundan itibaren ilk altı ay boyunca sadece anne sütü almalarını yani başka katı ve sıvı gıdalar, su almadan ve yedinci aydan itibaren katı ve lapa ek gıdalara başlanılmasını önermektedirler.

Sağlık Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle Türkiye çapında bebek yaşam oranlarının artmasını ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamaya amaçlayan “İlk Altı Ay Sadece Anne Sütü” kampanyası da başlatılmıştır.

Önergemizde kadın memur ve işçilerin doğumdan sonraki analık izin süresi sekiz haftadan yirmi dört haftaya çıkartılarak kadın memur ve işçilerin toplam analık izin süresi on altı haftadan otuz iki haftaya çıkarılması önerilmektedir. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi analık izni süresi on haftadan on iki haftaya çıkarılmaktadır.

Önergemizin kabulünü diler, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>