26.03.2015 TARİHİNDE MECLİS GENEL KURULUNDA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA DÜZENLEME YAPILMAK SURETİYLE AKP’NİN SEÇİM RÜŞVETİ ALMA AMACINI ANLATTIĞIM KONUŞMA METNİ

erkan-akcay-tbmm-gk-1

26.03.2015’i 27.03.2015’e bağlayan gece Meclis Genel Kurulunda kurumlar vergisi kanununda düzenleme yapılmak suretiyle AKP’nin seçim rüşveti amacını anlattığım konuşma metni aşağıdadır:

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 29’uncu maddede verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

705 sıra sayılı torba kanun teklifinin görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu torba kanun görüşmelerinde de yine ilkeli, sorumlu, sorun çözen ve çözüm üreten politikamızı, anlayışımızı yürütmeye gayret ettik ve olumlu düzenlemelerin, maddelerin daha da olumlu olması için gayret gösterdik, olumsuz bulduklarımızın da ya olumlu hâle gelmesi veya kaldırılması için gayret gösterdik.

Bütün torba kanunların karakteri, yine bu 705 sıra sayılı torbada da var. Öğretmen atamalarına evet dedik, daha fazla, bütün atanamayan, atama bekleyen öğretmenlerin talebinin karşılanmasını istedik. Sosyal politikaya yönelik çeyiz yardımı, konut yardımı ve doğum yardımları gibi hususları hem destekledik hem olumlu bazı öneriler de getirdik fakat bazı düzenlemeler var ki bunları gerçekten desteklemek, katılmak mümkün değildir. Bu konuda ciddi uyarılarımızı da yaptık. Hatta, birinci bölüm üzerine yaptığım konuşmada da bu tür torba düzenlemelerle iktidarın âdeta bir istisna ve muafiyetler iktidarı hâline geldiğini, her kanuni düzenlemede, pek çok temel kanunda istisna ve muafiyetler getirerek temel kanunların özünü yozlaştırdığını ifade ettik. Bu torba kanunda da maalesef buna ilişkin düzenlemeler var, kapitülasyon diyebileceğimiz maddeler var, Anadolu Ajansının zararını TRT’ye yüklemek var ve bir de yine bu 29’uncu maddenin (a) fıkrasındaki önergemizle ilgili ve bu torbanın 9’uncu maddesinde düzenlenen çok önemli bir düzenleme var. Aslında perde gerisinde gerçekten yolsuzluğa zemin hazırlayacak, âdeta bir seçim rüşveti şeklinde düzenlenmiş çok kritik bir düzenlemedir bu 9’uncu maddedeki düzenleme. Maalesef, bu 9’uncu maddeyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na getirilen istisnanın Meclisimiz tarafından yeterince tartışıldığı, değerlendirildiği kanaatinde değilim, yine burada da bu uyarılarımı da yapmak istiyorum.

Bu 9’uncu maddenin özü kısaca şu değerli arkadaşlar: Nakdî olarak sermaye artıran veya kurulacak şirketlere nakdî sermaye artışları üzerinden hesaplanacak faizlerin kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkân veriliyor. Kabaca bir hesapla, yeni kurulacak şirketler veya sermaye artıracak şirketler yaklaşık, eğer bunun 50 milyar lira olduğunu hesap edecek olursak, sermaye artışı yaparlarsa 50 milyar lira tutarında, bunun bir yılda yüzde 10-12 civarında faizi olacağını düşünürsek yaklaşık 6 milyar faiz gideri indirim konusu yapılacaktır, bunun da kurumlar vergisine etkisi en az 1 milyar liradır yani 1 katrilyon liradır. Bu çok genel bir hesap ama Maliye Bakanlığı her zamanki gibi düzenleyici etki analizini Meclise getirmedi, hangi hakla, hangi gerekçeyle bir milletvekilinin kanun teklifiyle bu 1 milyar liradan vazgeçilmektedir? Bu kanun teklifini imzalayan milletvekili arkadaşımızın hangi düzenlemelerin ne getirdiğinden haberi var mı veya sizler onaylarken bunun hesabını, muhasebesini yapıyor musunuz? Bu çok yüksek bir maliyettir. 2014 yılı kurumlar vergisi tahsilatı 32 milyar lirayı buluyor yani 32 milyar lirada 1 milyar liradan -tahmini bir hesapla- vazgeçilmiş oluyor. Neden vazgeçiliyor, bunun mutlaka izahının yapılması gerekir. Gelsin Maliye Bakanı bunun izahını yapsın. Hangi ihtiyaçtan doğdu? Ülkeye, üretime, yatırıma, istihdama bu düzenlemenin ne faydası var? 3-5 kişiye rant, çıkar ve bunun karşılığında da bir seçim rüşveti alınacaktır. Bunu böyle bilesiniz. Bu önümüzdeki günlerde ve aylarda tartışılacak ve Adalet ve Kalkınma Partisinin başını ağrıtacak düzenlemelerden biridir. Bizden söylemesi.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Milliyetçi Hareket Partisi sıralarından alkışlar)

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>