MHP’LI AKÇAY’DAN İKİ BAKANLIĞA TEPKİ (25.04.2015-MANİSA’DA DENGE GAZETESİ)

denge

Soma davasına katılan MHP Manisa 1. Sıra Milletvekili Adayı ve Soma Maden Kazalarını Araştırma Komisyonu üyesi Erkan Akçay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Danıştay kararına rağmen sanık konumunda olması gereken kişilere soruşturma izni vermediğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Soma davasına katılan Erkan Akçay, mahkeme çıkışında düzenlediği basın toplantısında iki bakanlığa tepki gösterdi. Akçay. 13 Nisan’da başlayan davanın devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Zannediyorum bugün \ eya yann Haziran ayına da ertelenme durumunu öğrenmiş bulunuyoruz. Mahkemenin bugüne kadar ki süreci maalesef bu maden faciasından mağdur olan ailelen. işçilerimizi, vatandaşlanmızı ve bizleri de ziyadesiyle endişeye sevk etmektedir. Mahkeme sürecinin bugüne kadar geldiği bir yıla yakın süredir yaşananlar bu endişeyi haklı kılacak bir mahiyet arz etmektedir Sanık olan kışılenn hâla aynı madende çalıştırılıyor olmasının bir izahının mutlaka olması gerekir. Bu kadar lakaytlık olmaz.”

“BU BİR SUÇTUR”

Danıştay karanrıa rağmen mahkemenin iddia makamının soruştunna talep izninin yerine getirememesinin Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bakımından da suç teşkil ettiğini kaydeden Akçay “Bu yargılama fevkalade bir sistematikten uzak ve noksan devam etmektedir. Dolayısıyla bu baştan itibaren noksanlığın devam etmesi halinde yargılama sonucunun da adaletsiz bir şekilde sonuçlanacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. Çünkü sadece şirketin belli başlı birkaç yöneticisine yönelik bir tutuklama ve iddiaların olması, asıl mal sahibi, mülk sahibi ve denetimden sorumlu kamunun bu mahkemenin dışında tutulması mümkün değildir” diye konuştu.

“ORTADA SORUMLU YOK”

“Mülk sahibi Türkiye Kömür İşletmeleridir. Kamu kurumudur” diyen Akçay, TKİ yönetiminin bundan sorumlu olduğunu şöyle anlattı: “Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bu madenin işletilmesi ve her türlü yetkinin kullanılmasından kim sorumludur. Hükümet. Başta Başbakan Mayıs veya Haziran 2012 tarihli Başbakanlık genelgesiyle devlete ait bütün arazilerin burada da madenlerin ruhsat izinlerinin verilmesi, kiralanması, satış gibi bütün yetkilen uhdesinde toplayan başbakan ve madenlerin nasıl işletileceğini, rödovans mı hizmet alımı mı olacağına karar veren hükümet. Enerji Bakanlığı ve TKl. Bunlar sorumlu.”

TKİ VE GENEL MÜDÜRLÜK SANİK SANDALYESİNE OTURMALI

İhale şekli, şartnamelerin hazırlanması, sözleşmelerin yapılması ihalelerin gerçekleştirilmesi ve bu madenlerin çalışma düzenine ilişkin belirlenecek kuralları belirleyenin Enerji Bakanlığı olduğunu anlatan Akçay. sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani bütün yetki kullanılmış, her türlü yetki sonuna kadar kullanılmış ama ortada bir sorumlu yok. Bu kabul edilemez bir durumdur ve kesinlikle Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve denetimi yeterince gerektiği şekilde kanunların öngördüğü şekilde yapmayan Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, TKİ ve Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün sanık sandalyesine olunnadan bu yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanması mümkün değildir.”

KAMU SORUMLULARI YARGILANMALI

Kamu sorumlularının yargılanması gerektiğini anlatan Akçay. sözlerini şöyle tamamladı: “Bunu özellikle Soma Araştırma Komisyonu Raporuna verdiğimiz kapsamlı muhalefet şerhine verdiğimiz üzere bu çalışmaların veya mahkemenin adil olabilmesi için kamu sorumlularının da mahkeme tarafından da karara bağlanması şart. Ancak. Enerji Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı Danıştay karanna rağmen bu soruşturma iznini vermemekte ve sanık konumunda olması gereken kişileri mahkemeye göndermemekte ısrar etmesi doğru değildir.”

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>