AKP DÖNEMİNDE HUKUK VE DEMOKRASİ

erkan bey resim 5

AKP yönetimi altında Türkiye açık bir biçimde demokrasi ve insan haklarından uzaklaşmaktadır. Bu sürecin en önemli göstergelerinden birisini de hukuk sisteminde aramak gerekmektedir.

Hukuk devletinin temel ilkelerinden olan yargı bağımsızlığı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti tarafından zedelenmektedir.

Adalet güçlünün korunmasına değil, haklının savunulmasına hizmet etmelidir. Oysa AKP döneminde tam tersi bir süreçten geçmekteyiz. AKP döneminde evinde ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar çıkan bir kamu bankası genel müdürü ve evdeki para kasalarında milyonlarca lira para çıkan bakan çocukları 45 günde dışarı çıkarken baklava çalan bir çocuğun 12 yılla yargılandığı, bir marketten acıktığı için bir poğaça ve bir adet meyve suyu alıp da marketin kasasına hiç dokunmayan bir çocuğun 12,5 yılla yargılandığı bir hukuk adalet mekanizması oluşturulmuştur. Aynı mekanizma 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına takipsizlik kararı verirken haklarında milyonlarca dolarlık rüşvet ve yolsuzluk iddiaları olan bakan çocukları ve İran asıllı bir kişi yargılanmaktan kurtarılmıştır.

17-25 Aralık süreciyle birlikte hukuk kurallarının yerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP hükümetinin anlık keyfi ihtiyaç ve talepleri almıştır. Bu dönemde kullanılan “Yargıya zaten gerekenleri söyledik, yargı da gereğini yapıyor.” “Yargıya sesleniyorum: Siz de içinizdeki kirlileri temizleyin. Siz de öyle tertemiz değilsiniz. Bizim de bildiklerimiz var.” gibi ifadelerin bizzat siyasal iktidar tarafından kullanılması yargının siyasallaşmasının ve adalet sisteminin çökertilmesinin birer göstergesidir.

Sonuç olarak, Türkiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun terazisi şaşmıştır. AKP’yle şaşan terazi Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında ayarını bulacaktır.

Demokrasiyi; hukukun üstünlüğünün, insan şeref ve haysiyetinin, fikir, teşebbüs, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak kabul etmekte; sosyal ve siyasî ilişkilerde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesini asgari bir gereklilik olarak görmekteyiz.

Sağlıklı bir demokrasinin tesis edilebilmesinin bireysel hakların geliştirilmesine ve bireyin özgürleştirilmesine bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Ekonomik, siyasi ve sosyal hayatta, sağlıklı gelişmelerin önünün açılabilmesinin ise fikri hür, vicdanı hür bireylerin yetişmesine fırsat vermekle mümkün olabileceğine inanmaktayız.

Bu çerçevede yargının işleyişinde ve temel unsurlarında hizmet kalitesi artırılacaktır. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti gerekleri çerçevesinde, yargılama sürecinin hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini temin edecek gerekli hukuki ve idari düzenlemeler yapılacaktır. Yargı kurumları üzerindeki tahakküm kaldırılacak, bağımsız yargı teminat altına alınacaktır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini, demokratik hukuk devletinin hayatiyet kaynağı ve yaşam sigortası olarak görmekte olan MHP; devletin üç temel fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargının görev ve yetkilerinin en rasyonel şekilde dengelenmesi ve bunların uyumlu bir şekilde icra edilmesine önem vermektedir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve kamu düzenine aykırı olmamak üzere basın, yayın ve diğer iletişim araçları üzerinde kısıtlama konulmaması, bunların sansür edilmemesi ve hür olması gerektiğine inanmaktayız.

Herhangi bir kişi ya da grubun çıkarlarını kamu çıkarlarının önüne koymayı, habercilik adına yanıltma, aldatma ve karalamaya dönük yayıncılık yapmayı, kamuoyu adına denetim yapmak yerine iktidarın şakşakçılığına soyunmayı demokratik yapı ile bağdaştırmamaktayız.

Erkan AKÇAY
Milliyetçi Hareket Partisi
Manisa Milletvekili

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>