ÖĞRETMENLERE EN GÜZEL HEDİYE MHP’DEN

12113450_1047389288634642_1102552511175091404_o

Milliyetçi Hareket Partisi öğretmenlerin mali ve sosyal haklarıyla ilgili 5 adet kanun teklifi verdi.

Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY’ın kanun teklifiyle; öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları ve ek göstergeleri artırılıyor. Öğretmenlerin ek ders ücretleri iki katına çıkarılıp ek ders ücretlerinden vergi dışı bırakılıyor. Nöbet karşılığında öğretmenlere haftalık 6 saat ek ders ücreti verilirken on yılını doldurmuş olan öğretmenler uzman öğretmen, on beş yılını doldurmuş öğretmenler de başöğretmen olarak atanıyor. Ayrıca öğretmenlere yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammı veriliyor.

Sürdürülebilir bir gelişme için öncelikle eğitim ve öğretimin temel sorunları çözülmelidir
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanabilmesi için öncelikle eğitim ve öğretimin temel sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyleyen MHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Öğretmen ve derslik açığı, okullarımızdaki teknik ve fiziki alt yapı imkânların yetersizliği, atama bekleyen öğretmenlerin dramı, öğretmenlerin itibarsızlaştırılması, okullarda yaşanan güvenlik sorunu, özür grubu tayinlerinin yapılamaması, öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanlarının yaşadığı maddi sıkıntılar, eğitim çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının gün geçtikçe tırpanlanması gibi daha sayabileceğimiz onlarca mesele, eğitim hayatımızın önemli sorunlarındandır. Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanabilmesi için öncelikle eğitim ve öğretimin temel sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.” dedi.

Öğretmenlerimiz en temel ihtiyaçlarını gideremiyor.
Öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığını söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Geleceğimizin güvenceleri olan çocuklarımızı hayata hazırlayan, milletimizin gelişmesi ve aydınlanması amacıyla fedakâr ve özverili bir şekilde çalışan öğretmenlerimiz en temel ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekmekte, ekonomik problemler karşısında çaresiz kalmaktadır.2015 yılı itibariyle kamuda görev yapan 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 2. 200 TL, 1/4 derecede görev yapan bir öğretmen aylık 2.780 TL ücret almaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Kamu-Sen’in araştırma sonuçlarına göre öğretmelerimiz yoksulluk sınırının çok altında maaş almaktadır.”dedi.

AKP öğretmenleri sade seçim döneminde ve öğretmenler gününde hatırlamaktadır
AKP’nin öğretmenleri sadece seçim döneminde hatırladığını söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Öğretmenlerin az çalıştığını, çok tatil yaptığını iddia ederek öğretmenlerin kamuoyundaki itibarını zedelemeye çalışan AKP Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı; Öğretmenlerin maaşlarına ilişkin yanlış ve kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaparak öğretmenler ile diğer kamu görevlilerini ve toplumu karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre ülkemizde 133 bin öğretmen açığı varken yaklaşık 350 bin öğretmen adayı atama beklemektedir. 2002 yılında tüm öğretmenlere sınavsız atama sözü veren AKP Hükümeti öğretmenlerimizi sadece seçim döneminde ve öğretmenler gününde hatırlamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanında yer almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında atanamayan öğretmenlerimizin tamamı kademeli olarak atanacaktır. Geçen dönemlerde Meclis’te öğretmenlerimizin sorunları defalarca gündeme getirilirmiş, bu konularda onlarca kanun teklifi ve önerge verilmiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım Seçim Beyannamelerimizde öğretmenlerimizle ilgili hususular geniş yer almıştır. “dedi.

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatını yüzde 50 artıyor, ek göstergeleri 3.600’e yükseltiliyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci ve 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinde değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi veren MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ 657 sayılı Kanun 152 nci maddesine göre öğretmenlere yüzde 85 ile yüzde 100 arasında eğitim ve öğretim tazminatı verilmektedir. Öğretmenlerimizin eğitim ve öğretim tazminatlarını yüzde 155’e çıkarıyoruz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki (I) Sayılı Ek Göstergeler Cetveline göre birinci derecedeki öğretmenin ek göstergesi 3.000’dir. Teklifimizle birinci derecedeki öğretmenin ek göstergesi 3.600’e çıkarılırken ikinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergeleri 2.200’den 3.000’e çıkarılmakta diğer derecelerdeki öğretmenlerin ek göstergeleri de buna paralel olarak artırılmaktadır.”dedi.
Öğretmenlerin ek ders ücretleri iki katına çıkıyor, nöbet karşılığı öğretmenlere haftada altı saat ek ders ücreti veriliyor
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi veren Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Ülkemizde her öğretmen ek ders ücreti alamamaktadır. Sınıf öğretmenleri norm kadro fazlası değilse ayda en fazla 48 saat ek ders ücreti alabilirken; branş öğretmenlerinin çok az bir bölümü ayda en fazla 60 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Ayrıca öğretmenler, ek ders ücretlerini sadece eğitim-öğretim döneminde alabilmektedir. Öğretmenlere saat başına 11,1 lira ek ders ücreti verilmektedir. Bu ücret kesintilerle 9 lira 35 kuruşa düşmektedir. Bu ücret 2 katına çıkarılmıştır. Öğretmenlerin, asli bir nitelik taşımayan ve sorumluluğu son derece geniş olan nöbet hizmetinin karşılığı olarak ek ücret alamamaktadır. Bu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “ Fazla çalışma ücreti” başlıklı 178 inci maddesi ve 1739 sayılı Zira 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun “ Öğretmenlik” başlıklı 43 üncü maddesine aykırıdır. Bu teklimizde öğretmenlerimize okullarında yürüttükleri nöbet hizmetleri karşılığında haftalık 6 saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.”dedi.
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine gelir vergisi istisnası sağlanıyor
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi veren Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ Öğretmenlerin hem maaşlarından hem de ek ders ücretlerinden gelir vergisi kesilmektedir. 60 saat ek ders veren bir öğretmen aylık brüt 666 TL ek ders ücreti almaktadır. Ancak bu ek ders ücretinden 105 lira gelir vergisi kesintisi yapıldığı için ele geçen ek ders ücreti 561 liraya düşmektedir. Öğretmenlerimizin reel gelirini artırmak için hazırladığımız bu teklifimizle; ek ders ücretleri gelir vergisinden istisna tutularak öğretmen maaşlarının reel olarak artırılması, ek ders ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutularak öğretmenlerin üst vergi dilimine daha geç girmesi sonucu öğretmenlerin yıllık maaş toplamının artırılması öngörülmektedir. Ayrıca emeklilik aylığı ve ikramiyesi hesabında dikkate alınmayan ek ders ücretlerinden vergi kesilmesi adaletsizliktir.”

Mesleğinde on yılını dolduran öğretmenler uzman öğretmen, mesleğinde onbeş yılını dolduran öğretmenler başöğretmen olarak atanacak
Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi veren MHP Grup Başkan Vekili Erkan AKÇAY, “ 30/6/2004 Tarihli ve 5204 sayılı Kanunla öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılarak uzman öğretmen ve başöğretmenliğe atama ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik ile ilgili sınav her yıl ÖSYM tarafından yapılması gerekirken sadece 2005 yılında yapılmıştır. 2005 yılında sınava girerek uzman öğretmen ve başöğretmen olarak atananlar ile 2005 yılından sonra kariyer öğretmenlik sınavı yapılmadığı için öğretmen olarak mesleğine devam edenler maddi ve manevi olarak mağdur olmuştur. Kanun teklifimizle bu mağduriyeti gidermek için bir defaya mahsus olmak üzere yüz kızartıcı bir suç nedeniyle ceza almamış olan ve mesleğinde on yılını doldurmuş olan öğretmenlerin uzman öğretmen, mesleğinde on beş yılını doldurmuş öğretmenlere de başöğretmen olarak atanması öngörülmektedir.”dedi.
Öğretmenlere yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammı veriliyor
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi veren MHP Manisa Milletvekili Erkan AKÇAY, “ Öğretmen ve derslik açığı, okullardaki teknik ve fiziki alt yapı imkânlarının yetersizliği, kalabalık sınıflar, öğretmenlere yönelik itibarsızlaştırma politikaları, okullarda yaşanan güvenlik sorunu, öğretmenlere yönelik artan şiddet olayları, özür grubu tayinlerinin yapılamaması, öğretmenlerin yaşadığı maddi sıkıntılar, eğitim çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının gün geçtikçe tırpanlanması gibi onlarca sorun altında fedakârca görevlerini yapan öğretmenlerimiz her geçen gün yıpranmaktadır. 2002 yılındaki seçim mitinglerinde öğretmenlere sınavsız atanma sözü veren AKP, Türkiye’de 140 bin öğretmene ihtiyaç varken ve yaklaşık 350 bin öğretmen adayı atama beklerken “Öğretmen maaşları memura haksızlıktır. Zaten 15 saat çalışıyorlar. Bir de iki ay tatil yapıyorlar.” diyerek öğretmenlerimize en büyük darbeyi vurmuştur. Kanun teklifimizle geleceğimizin güvenceleri olan çocuklarımızı hayata hazırlayan, bilgiyle tanıştıran ve onlara irfan kazandıran, milletimizin gelişmesi ve aydınlanması amacıyla her türlü fedakârlığı gösteren öğretmenlerimize yılda 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun olacaktır. “dedi.

MHP’li AKÇAY sözlerine şöyle devam etti: “ Bu vesileyle öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlarken başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum,

Print Friendly
Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>