Erkan Akçay her yerde

Halkımızla iç içe... Devamı »

Erkan Akçay her yerde

Halkımızla iç içe... Devamı »

Erkan Akçay her yerde

Halkımızla iç içe... Devamı »

Erkan Akçay her yerde

Halkımızla iç içe... Devamı »

Erkan Akçay her yerde

Halkımızla iç içe... Devamı »

 

DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE…

yerinden 2

Meclis genel kurulunda Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün, Dünya Mülteciler Günü’ydü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin raporuna göre, dünya genelindeki mülteci sayısı 21 milyonu aşmıştır. Dünyadaki mültecilerin yaklaşık yüzde 23’ü, 4 milyon 900 bini Suriye kaynaklıdır. Suriye’deki iç savaş kaynaklı mülteci sorunu ülkemizi çok derinden etkilemektedir. Ne yazıktır ki ülkemizdeki mülteci sorunu giderek çetrefilleşmekte ve deyim yerindeyse çatallaşmaktadır. Türk milleti, alicenap ve misafirperver bir millettir; sofrasını paylaşmaktan hiçbir zaman kaçınmaz ve mağdurları kucaklamaktan da memnun olur, tarihî geçmişi de bunun yüzlerce örneğiyle doludur. Ancak, kontrol altına alınamayan, makul sınırları aşan mülteci sayısı sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlara yol açmaktadır. Bu sorun al... Devami

Reel sektörün borç finansmanı sorununa ilişkin meclis genel kurulunda bir konuşma yaptım:

Milletvekili Erkan Akcay

Türkiye ekonomisi tüketim ve borçlanmaya dayalı bir modelle sanal bir büyüme yakalamıştı. Bu büyüme modeliyle Türkiye ekonomisi giderek üretimden uzaklaştı. Sanayi sektörü, üretimi dışarıda bırakan bu büyüme modeli sonunda büyük bir finansman ve borçluluk krizi içerisine girmiştir. Sanayicilerimiz faaliyet kârının büyük bir bölümü finansman harcamasına gitmektedir. Öyle ki finansman giderleri bir önceki yıla göre yüzde 75 artmıştır. Bu, tehlike sinyalleri vermektedir. Yani sanayici, elde ettiği kârın yüzde 63’ünden fazlasını finansman gideri olarak harcamıştır. Bu dönemde, şirketlerin bankalara kısa vadeli kredileri yüzde 18, uzun vadeli kredileri yüzde 25 artmıştır. Şirketlerin komisyon giderleri yüzde 22, finansman giderleri yüzde 62 artmıştır. Kısa vadeli finansman giderleri yüzde 58, uzun vadeli finansman giderleri yüzde 93 artmıştır ve finansman giderleri toplamda 130 milyarı da aşmıştır. Bunlar... Devami

PEYAMİ SAFA’NIN VEFATININ SENE-İ DEVRİYESİ MÜNASEBETİYLE…

Bugün Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden olan Peyami Safa’nın vefatının yıl dönümüdür. 1961 yılında hayata gözlerini yuman Peyami Safa fikirleriyle ve edebi eserleriyle gerçek bir mütefekkir, gerçek bir aydındır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye, Yalnızız gibi eserleri Türk edebiyatının mihenk taşları arasındadır. Medeniyet, kültür değişmeleri, milliyetçilik, din, birey-toplum ilişkileri, doğu-batı kavramları, cumhuriyet inkılapları konularında gerçekçi ve tutarlı fikirler üretmiştir. Peyami Safa Türk düşünce dünyasında derin izleri olan isimlerden birisidir. Günümüz sözde aydınlarının Türk toplumunun sorunlarına çözüm arayışlarına yıllar önce “Türk İnkılabına Bakışlar, Felsefi Buhran, Millet ve İnsan, Doğu-Batı Sentezi, Sanat-Edebiyat-Tenkid, Din-İnkilap-İrtica, Kadın-Aile-Aşk” gibi inceleme eserleriyle çözümler üretmiştir. Bu eserler günümüz s... Devami

Dündar Taşer’in vefatının yıl dönümü münasebetiyle mecliste bir konuşma yaptım:

yerinden 2

Dündar Taşer’in vefatının yıl dönümü münasebetiyle mecliste bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Partimizin kurucularından ve fikir kaynaklarımızdan Dündar Taşer’in vefat yıl dönümündeyiz. Dündar Taşer, Türk milletinin son yüz yılda yetiştirdiği en önemli fikir ve dava adamlarından birisidir. Merhum Taşer, büyük Türkiye ülküsüyle yoğrulan ve genç neslin bu ülküye sahip olması için gayret gösteren, genç nesli bu şekilde yetiştirmeye gayret eden büyük bir aydındır. Türklüğe ait her fikir ve hadiseyi Türk milletinin tarih içinde teşekkül etmiş millet ve devlet anlayışına göre değerlendirmiştir. Bu vesileyle ömrünü milletimize ve büyük Türkiye ülküsüne adayan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i ve merhum Dündar Taşer’i ebediyete intikal eden arkadaşlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. ... Devami

CEMİL MERİÇ’İN VEFATININ SENE-İ DEVRİYESİ MÜNASEBETİYLE…

yerinden 1

Vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Cemil Meriç’i mecliste yaptığım bir konuşmayla andım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Büyük düşünce adamı, sosyolog ve edebiyatçı Cemil Meriç’in vefatının 39’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Merhum Cemil Meriç hayat yolculuğunun başlangıcını şu şekilde tasvir etmişti: “Kimi başında taçla doğar, kimi elinde kılıçla; ben kalemle doğmuşum.” Cemil Meriç, kendisine çizdiği yaradılışının gereği olarak okuma, öğrenme, düşünme, üretme azminden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bu uğurda gözlerini kaybettiğinde dahi onun için kitaplar fırtınalı sulardaki limandı, kitaplar onun hayat yolculuğunun sınır taşları olmuştu. Cemil Meriç “Kimim ben?” sorusuna “Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi.” diyerek cevap vermiştir. Cemil Meriç’in hisarında sadece özgür düşüncenin bayrağı dalgalanm... Devami

Meclis genel kurulunda Soma’da işten çıkarılan madenciler ve kıdem tazminatı ödenmeyen madencilere dair konuşma yaptım:

Milletvekili Erkan Akcay

Meclis genel kurulunda Soma’da işten çıkarılan madenciler ve kıdem tazminatı ödenmeyen madencilere dair konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Manisa Soma’da Ege Linyitleri İşletmesine taşeron iş yapan bir limited şirketi yeni yapılan ihaleyi kaybetmiştir ve yeni firma da ihaleyi aldıktan sonra daha önceki firmanın çalıştırdığı 290 işçiden 70’inin işine son vermiştir. İşine son verilen bu işçiler, fiilî çalışma süresini doldurup yaşı bekleyen işçilerdir. Dolayısıyla, firmanın 70 işçinin işine son vermesinin asıl nedeni, bu çalışanların kısa bir süre sonra emeklilik hakkını kazanacak olmasıdır. Mübarek ramazan ayında bu işçilerimizin sadece fiilî çalışma sürelerini doldurdukları ve yaşı bekleyip kısa bir süre sonra emekli olacakları için işten çıkarılmalarını doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Bu, çok yanlış bir uygulamadır ve Hükûmetin de işten çıkarılan bu madencilerimi... Devami

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY’ın 65 inci Hükümet Programı Üzerine Meclis Genel Kurulunda Yapmış Oldukları Konuşma Metni 27.05.2016

Erkan Akcay

Manisa Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY’ın 65 inci Hükümet Programı Üzerine Meclis Genel Kurulunda Yapmış Oldukları Konuşma Metni 27.05.2016 MHP GRUBU ADINA ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 65’inci Hükûmet Programı üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlarken, vatanımızı bizlere emanet eden atalarımızı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, partimizin kurucusu Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i rahmet ve şükranla anıyorum. Bugün 65’inci Hükûmetin programını görüşüyoruz. Bu Hükûmet programı nasıl olmuş? Eskiden televizyonlarda bir gazoz reklamı vardı, “İmaj hiçbir şeydir, susuzluk her şey.” diyordu. Hükûmet pr... Devami

GÜN SAZAK’IN ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE…

yerinden 2

Meclis Genel Kurulunda Gün Sazak’ın şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle meclis genel kurulunda bir konuşma yaptım: ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bugün aynı zamanda büyük siyaset ve devlet adamı Gün Sazak’ın şehadetinin 36 ncı yıl dönümüdür. Gün Sazak Türk milliyetçiliğinin çileli dönemlerinde vicdan ve sorumluluk sahibi bir ülkü insanı olarak devlet ve siyaset dünyasında iz bırakmıştır. Gün Sazak Bey, Türk milletinin menfaatleri için bugünlere örnek ve model olacak yürekli ve bilge bir tavır ile hareket etmiştir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in yakın çalışma arkadaşlarından olan Gün Sazak Türk milliyetçilerinin güç ve umut kaynaklarından olmuştur. Bugünün siyaset adamlarının Gün Sazak Bey’in devlet şuurunu anlaması ve benimsemesi gereken bir dönemden geçiyoruz. 1977’de kurulan hükümette Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yapan Gün Sazak kısa sürede yolsuzluk ve rüşveti ortadan kaldır... Devami

27 MAYIS İHTİLALİNİN YIL DÖNÜMÜ VESİLESİYLE…

ERKAN AKÇAY (Manisa) – Bugün 27 Mayıs, tarihimizde çok önemli günleri ifade ediyor. Türk demokrasi tarihinin kesintiye uğratıldığı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbelerin her türlüsüne ama her türlüsüne karşıyız. Bu konudaki şiarımız şudur: En kötü demokrasi en iyi darbeden daha iyidir. Hukukun üstünlüğünü esas alan hürriyetçi demokrasi bizim yönetim anlayışımızdır. Bugün darbeler sadece tankla, topla, tüfekle yapılmıyor; bugün darbeler üniformasızların vesayet darbeleriyle devam etmektedir. Meşru veya hukuki yönetimler darbelerle alaşağı edilebilmektedir. İster saraydan gelsin ister kışladan gelsin milliyetçi hareket, Türkiye’nin demokratik gelişimini sekteye uğratacak her türlü darbeye şahsi ve keyfî yönetime karşıdır. Bu vesileyle, eski başbakanlardan merhum Adnan Menderes’i ve bakanları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı rahmetle anıy... Devami

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VESİLESİYLE…

27 Mayıs günü Milliyetçi Ülkücü Hareket için önemli bir gündür. Bugün ülkücü şehitlerimizi anıyoruz. 4 Ağustos 1968 günü Ülkü davamızın ilk şehidi 22 yaşındaki Ruhi Kılıçkıran’la başlayan vatan uğruna yitirdiğimiz canlar akıllarımızdan ve gönüllerimizden bir an olsun çıkmamaktadır. 8 Haziran 1970 günü şehit olduğunda 3 gündür aç olduğu anlaşılan Yusuf İmamoğlu’nu unutmayacağız, unutturmayacağız. 23 Kasım 1970’de şehadeti öncesinde türlü işkencelere maruz kalan Dursun Önkuzu’yu unutmayacağız, unutturmayacağız. Ayrıca vatan, bayrak, millet, devlet ve kutlu bir dava uğruna şahadet şerbetini içen Selçuk Duracık, Halil Esendağ, Cevdet Karakaş, Cengiz Baktemur, Fikri Arıkan, Ahmet Kerse, Mustafa Pehlivanoğlu ve nice şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar, Ülkücü Hareketin ve Türk milletinin varoluş gayesinin çelikleşmiş ifadesidir. Ülkü şehitlerimiz, bir sabır fikriya... Devami